Aerial Uptake

9 grudnia 2019
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Projekt AERIAL UPTAKE „Removing barriers to the uptake of innovative Unmanned Aerial Systems in the EU”

Usuwanie barier w wykorzystywaniu innowacyjnych bezzałogowych systemów powietrznych-dronów w krajach Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany w ramach międzynarodowego programu Interreg Europe.

1 sierpnia 2019 roku Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczęła realizację projektu AERIAL UPTAKE, który ma na celu niwelowanie barier w skutecznym wykorzystywaniu innowacyjnych technologii takich jak bezzałogowe systemy powietrzne. Drony i ich wykorzystanie mają obiecujący potencjał w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo publiczne, logistyka i rolnictwo. Problemem w krajach Unii Europejskiej jest jednak brak standaryzacji przepisów prawnych dotyczących komercyjnego wykorzystywania dronów oraz ograniczona wiedza i akceptacja społeczna dla tego rodzaju technologii. Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk regionalnych obejmujących cywilne i komercyjne wykorzystanie dronów poprzez międzyregionalne działania edukacyjne wśród dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów europejskich. Instytucje biorące udział w projektcie to:

Municipality of Enschede, Holandia jako Lider Projektu

Jako partnerzy projektu:

Province of Overijssel, Holandia
I2CAT Private Foundation, Internet and Digital Innovation of Catalunya, Hiszpania
Gorvernment of Catalonia, Hiszpania
City of Osijek, Chorwacja
Preston City Council, Wielka Brytania
University of Central Lancashire, Wielka Brytania
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Polska
oraz
RISE Research Institutes of Sweden, Szwecja -jako Partner Stowarzyszony

Współpraca będzie koncentrować się na trzech obszarach tematycznych. Po pierwsze, wspieranie innowacji poprzez środki ułatwiające eksperymentowanie, testowanie i demonstrowanie nowych technologii w zakresie dronów. Po drugie, promowanie istnienia nowoczesnych systemów na rynku poprzez usprawnioną współpracę w oparciu o metodę poczwórnej helisy, tworzenie sieci powiązań i klastrowanie. Działania obejmą również próbę poprawy akceptacji społecznej poprzez rozwiązywanie problemów etycznych, prawnych i społecznych, zwiększanie wiedzy i świadomości oraz i należyte rozważenie potencjalnych skutków i korzyści społecznych.
Okres realizacji projektu: 01.08.2019- 31.07.2022

Kontakt w sprawie projektu:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
Ul. Szopena 51
35-021 Rzeszów
Tel: 017 8676214