Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu internetowego Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

I. Informacje ogólne.

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy serwisu rarr.rzeszow.pl (utrzymywanego na serwerach OVH) i reguluje kwestię ochrony przekazywanych przez klientów serwisu danych osobowych oraz pozostałych informacji pozyskiwanych poprzez korzystanie z naszej strony, w szczególności poprzez pliki cookies. Niniejsza Polityka Prywatności określa m.in. zasady i zakres przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, przysługujące Państwu prawa oraz nasze obowiązki jako Administratora danych.

II. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych drogą elektroniczną.

1. Administratorem Państwa danych osobowych w postaci adresu e-mail, nr telefonu oraz danych dodatkowych podanych przez Państwa w treści wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów.

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych wysyłając wiadomość na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.

3. Z Administratorem danych osobowych można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres email sekretariat@rarr.rzeszow.pl lub wskazane na stronie serwisu numery telefoniczne.

4. Państwa dane osobowe są przez Nas przetwarzane w celach kontaktowych oraz w celu informowania naszych użytkowników o bieżących działaniach podejmowanych w ramach zadań Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., w szczególności o organizowanych przez Nas wydarzeniach, prowadzonych projektach, warsztatach oraz pozostałych formach udzielanego wsparcia. Podstawą prawną uprawniająca Nas do przetwarzania Państwa danych osobowych takich jak np. adres e-mail, nr telefonu oraz dane dodatkowe podane przez Państwa w treści wiadomości e-mail lub poprzez kontakt telefoniczny jest art. 6 ust.1 lit. a) RODO– tj. Państwa zgoda oraz z art. 10 ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną i art. 172 ustawy z 16.07.2004r. – Prawo telekomunikacyjne”. Podstawą prawną uprawniającą Nas do przetwarzania pozostałych informacji jak danych informatycznych w postaci plików cookies jest art. 6 ust.1 lit. f RODO – wobec faktu, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora m.in. promocji działalności Spółki oraz w celach informacyjnych.

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, z którymi Administrator realizuje w/w cele, w szczególności podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT oraz dostawcom narzędzi służących do analityki działania strony, Partnerom Biznesowym.

6. Mając na uwadze powyższe posiadają Państwo prawo do : uzyskania informacji czy Państwa dane są przez Nas przetwarzane – a jeżeli tak, to również prawo do ich dostępu, prawo do sprostowania danych osobowych – w sytuacji gdy dane są nieprawidłowe, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Prawo do wniesienia sprzeciwu lub wycofania zgody może być przez Państwa zrealizowane w każdej chwili poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazane w pkt. 2 i 3 adresy e-mail. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

7. Mają Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

8. Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na Państwa pytania lub rozwiązanie poruszonej przez Państwa sprawy lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

III. Polityka wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym.

Dla Państwa wygody serwis rarr.rzeszow.pl używa plików cookies, aby dostosować serwis do potrzeb naszych użytkowników oraz w celach statystycznych.

1) Czym są pliki cookies ?

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2) W jakim celu używamy cookies ?

Dane uzyskane za pomocą plików cookies wykorzystujemy przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony i utrzymania sesji użytkownika rarr.rzeszow.pl, a ponadto w celach statystycznych. Zgromadzone informacje pozwalają nam na stałe ulepszanie naszego serwisu, tak aby w jak największym stopniu odpowiadał on potrzebom naszych klientów. Stosowane przez nas pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

3) Przez jaki okres są przechowywane pliki cookies ?

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4) W jaki sposób zablokować cookies?

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą jednak dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Poniżej wskazujemy w jaki sposób można zmienić ustawienia poszczególnych przeglądarek w zakresie stosowanie plików cookies :

Urządzenia mobilne:

W przypadku korzystania z innych przeglądarek aniżeli w/w, zwracamy się z prośbą o sprawdzenie możliwości zmiany poszczególnych ustawień w dokumentacji dostarczanej przez producenta przeglądarki. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność serwisu.

Google Analitycs

Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook Inc. Plugin ten bezpośrednio połączy Państwa z naszym profilem na serwerze w/w serwisu. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Plugin Instagrama

Z naszego serwisu internetowego mogą Państwo zostać bezpośrednio przekierowani na nasz oficjalny profil w aplikacji Instagram. Instagram jest jednym z produktów Facebooka dostarczanych przez Spółkę Facebook Ireland Limited, zatem korzystanie
z niego stanowi umowę zawartą pomiędzy użytkownikiem a  Facebook Ireland Limited. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju danych zbieranych przez aplikację, sposobu korzystania z informacji przez administratora oraz praw przysługujących użytkownikom znajdą Państwo pod adresem: https://help.instagram.com/519522125107875

Plugin Linkedina

Nasza strona zawiera ponadto plugin do serwisu społecznościowego Linkedin, który połączy Państwa bezpośrednio z profilem naszej firmy. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu Linkedin proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?src=li-other&veh=www.linkedin.com

Plugin Twittera

Nasza strona zawiera również plugin do serwisu społecznościowego Twitter, który połączy Państwa bezpośrednio z naszym profilem na serwerze ww. serwisu. Twitter może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności w serwisie Twitter zwracamy się z prośbą o zapoznanie się z treścią polityki prywatności portalu pod adresem: https://twitter.com/en/privacy

Plugin YouTube

Nasza strona zawiera plugin do portalu YouTube, który połączy Państwa bezpośrednio z naszym kanałem Youtube RARR S.A. YouTube może uzyskać informacje, że odwiedzaliście Państwo naszą stronę ze swojego adresu IP. Pragniemy podkreślić, że YouTube nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących prywatności na portalu YouTube proponujemy kontakt bezpośrednio z serwisem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.google.de/intl/pl/policies/privacy/. Operatorem portalu YouTube jest spółka Google Ireland Limited.

IV. Ochrona danych stosowanych przez Administratora.

Miejsca logowania i przekazywania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu Państwa dane osobowe oraz dane logowania wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

V. Zmiana treści Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia Państwu jak najwyższego poziomu ochrony danych osobowych dostosowanego do zmieniającej się rzeczywistości, a także do zmieniających się przepisów prawa, zastrzegamy sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.