Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Nabór partnerów > Nabór partnerów 2018 > Pełnienie funkcji partnera w ramach projektu 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (nr 4)

Pełnienie funkcji partnera w ramach projektu 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (nr 4)

18 września 2019
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Numer naboru: RARR/PPNT/NP – 4/2018

Nazwa naboru: „Pełnienie funkcji partnera (przedsiębiorca duży lub średni działający w obszarze: produkcja maszyn i urządzeń, inteligencja specjalizacja: motoryzacja, branża: wytwarzanie produktów, wykorzystywanych w produkcji sektora motoryzacyjnego, w tym silników) w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.