Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Nabór partnerów > Nabór partnerów 2018 > Pełnienie funkcji partnera w ramach projektu 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów (nr 2)
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Numer naboru: RARR/PPNT/NP – 2/2018

Nazwa naboru: „Pełnienie funkcji partnera (przedsiębiorca duży lub średni działający w branży zrównoważone i inteligentne budownictwo (budynki, osiedla, miasta) w ramach projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów.