Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – planowane nabory > Konkurs: Promocja marki innowacyjnych MŚP

Konkurs: Promocja marki innowacyjnych MŚP

CEL FINANSOWANIA: Wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty obejmujące działania ukierunkowane na wzmocnienie potencjału eksportowego przedsiębiorców MŚP na rynkach międzynarodowych, w szczególności poprzez udział w wydarzeniach targowych wskazanych na liście wydarzeń targowych, na których będą realizowane stoiska narodowe dla sektora, w który wpisuje się projekt oraz wyjazdowych misjach gospodarczych prowadzonych na tych rynkach, w celu promowania marki produktowej wnioskodawcy i Marki Polskiej Gospodarki.

DLA KOGO??

Mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

NA CO?

Działania promocyjne, których koszty mogą być finansowane w ramach projektu to:

  1. udział wnioskodawcy w targach ze stoiskiem narodowym w charakterze wystawcy;
  2. wyjazdowe misje gospodarcze w celu odbycia spotkań z potencjalnymi kontrahentami, połączone z udziałem wnioskodawcy w targach w charakterze zwiedzającego w czasie trwania misji;
  3. kampanie promocyjne.

DOFINANSOWANIE

Poziom dofinansowanie: do 50 %.

Brak minimalnej i maksymalnej wartości kosztów kwalifikowanych.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze to 155 mln zł.

TERMINY:

Nabór wniosków potrwa od 16.10.2023 r. do 30.11.2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.