Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Dotacje – nabory zakończone > Bony na innowacje dla MŚP: etap 1 usługowy

Konkurs: 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP: Etap 1 - usługowy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

CEL FINANSOWANIA: Sfinansowanie zakupu usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowo-badawczych.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów obejmujących zakup od wykonawcy (jednostki naukowej) usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego.

Jeśli rezultatem projektu jest oprogramowanie to powinno ono jednocześnie stanowić nową lub znacząco ulepszoną metodę produkcyjną, sposób świadczenia usługi, dostawy, lub znacząco ulepszoną zmianę w zakresie wyrobów będących rzeczami (np. zmiany w zakresie maszyn, urządzeń wnioskodawcy). Dofinansowaniem nie może być objęte stworzenie oprogramowania, będącego samodzielnym przeznaczonym do sprzedaży produktem (wyrobem, usługą).

Szczegóły dofinansowania

Celem I etapu konkursu Bony na innowacje dla MŚP jest sfinansowanie zakupu dla Twojej firmy usług B+R opracowanych przez jednostki badawczo – naukowe. Działanie ma sprzyjać rozwojowi współpracy firm z jednostkami naukowymi.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • Zakup od jednostki naukowej usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa (sprawdź definicję), które:

  • prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru

Dofinansowanie

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 60 000,00 zł

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 400 000,00 zł

Maksymalne dofinansowanie: 340 000 PLN

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu

Pula środków w konkursie

  • na wszystkie projekty w województwie mazowieckim: 30 000 000,00 zł
  • w pozostałych województwach: 100 000 000,00 zł

TERMINY:

1) dla rundy VII – od 31 marca do 30 czerwca 2020 roku;

2) dla rundy VII – od 1 lipca do 30 września 2020 roku;

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.