Logo RARR i EU

Go to brand

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

 • na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych i na dodatkowe działania promocyjne
 • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której dowiesz się jak wypromować Twoją firmę za granicą

 

DLA KOGO??

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, których lokalizacja projektu znajduje się w województwie innym niż mazowieckie, pochodzą z branż o wysokim potencjale konkurencyjnym i innowacyjnym:

 • biotechnologia i farmaceutyka
 • budowa i wykańczanie budowli
 • części samochodowe i lotnicze
 • maszyny i urządzenia
 • moda polska
 • IT/ICT
 • jachty i łodzie rekreacyjne
 • polskie specjalności żywnościowe
 • sprzęt medyczny
 • branże kosmetyczna
 • meblarska
 • usług prozdrowotnych

 

DOFINANSOWANIE

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi: 1 000 000,00 PLN

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi: 425 670,00 PLN
i stanowi równowartość 100 000 euro przeliczonych po kursie z dnia ogłoszenia konkursu

Poziom dofinansowania:

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:

 • do 60% – dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% – dla małego przedsiębiorcy;
 • do 85% – dla mikroprzedsiębiorcy

Rodzaje kosztów kwalifikujących się do dofinansowania:

1)koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie (pomoc publiczna),
2)koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy,
3)koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
4)koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych,
5)koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego,
6)koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie (pomoc de minimis),

7) koszty reklamy w mediach targowych,

8)koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach,
9)koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej,

10)koszty informacyjno-promocyjne projektu

TERMINY:

Od 11 lutego 2020 r. do 11 marca 2020 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Od 26 lat specjalizuje się w skutecznym pozyskiwaniu dotacji unijnych m.in. dla firm. Opracowujemy profesjonalne i skuteczne wnioski o dofinansowanie unijne. Oferujemy kompleksowe usługi od audytu możliwości dotacyjnych, monitoringu konkursów, przygotowania wniosku, po rozliczenie dotacji dla firm. Zakres i doświadczenie RARR S.A. obejmuje kilkaset zrealizowanych projektów za ponad 500 milionów Euro, ponad 600 milionów pozyskanych dotacji dla przedsiębiorców, 850 umów na realizację projektów w ramach działań POIG na kwotę 1 mld 300 mln PLN. Zaufało nam już Ponad 450 klientów którzy skorzystali z naszego wsparcia w zakresie pozyskiwania dotacji.

Oferujemy Państwu współpracę w zakresie bieżących i przyszłych konkursów zapewniając:

 1. Analizę możliwości pozyskania dofinansowania
 2. Opracowania dokumentacji aplikacyjnej
 3. Rozliczania projektów
 4. Tworzenia biznes planów – do banku lub dla inwestora

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.