Logo RARR i EU

Fundusze Norweskie
Rozwój przedsiębiorczości i innowacje w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego
Schemat małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet

Od 07 stycznia 2020 r. do 14 maja 2020 r. trwał będzie nabór wniosków w ramach działań Funduszy Norweskich organizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem Schematu małych grantów dla przedsiębiorczych kobiet jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorców poprzez opracowanie albo opracowanie i wdrożenie innowacji w jednym
z trzech obszarów:

  1. technologie przyjazne środowisku,
  2. innowacje w obszarze wód śródlądowych lub morskich
  3. technologie poprawiające jakość życia.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

  • Dofinansowanie będą mogły otrzymać kobiety prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, w których:
    • kobieta jest wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki albo
    • kobieta jest wspólnikiem i członkiem organu zarządzającego albo akcjonariuszem i członkiem organu zarządzającego

 

Minimalna wartość dofinansowania: 12 000,00 EUR

Maksymalna wartość dofinansowania:  200 000,00 EUR

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, +48 17 86 76 208.