Logo RARR i EU

Automatyzacja i robotyzacja w MŚP
Działanie 1.2
Priorytet 1 „Przedsiębiorczości i Innowacje”
Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

CEL FINANSOWANIA: Kompleksowe wsparcie MŚP w procesie transformacji w kierunku Przemysłu 4.0 poprzez automatyzację i robotyzację procesów.

DLA KOGO??

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski Wschodniej.

NA CO?

  • audyt technologiczny oraz opracowanie mapy drogowej transformacji przedsiębiorstwa w kierunku przemysłu 4.0
  • działania inwestycyjne tj. zakup automatów, robotów oraz innych maszyn i urządzeń, a także oprogramowania
  • wsparcie procesu instalacji i wdrożenia nabytych aktywów poprzez szkolenia i doradztwo

Jakie koszty kwalifikują się do dofinansowania?

  • koszty usług doradczych związanych z przeprowadzeniem audytu technologicznego/diagnozy dojrzałości cyfrowej oraz opracowaniem mapy drogowej,
  • koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia mapy drogowej,
  • nabycie środków trwałych innych niż nieruchomości zabudowane i niezabudowane,
  • nabycie oprogramowania lub innych wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej,
  • koszty robót i materiałów budowlanych, o ile są bezpośrednio związane z instalacją maszyn i urządzeń,
  • koszty usług szkoleniowych,
  • koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki 

DOFINANSOWANIE

Możesz otrzymać maksymalnie: 3 000 000 PLN

Dofinansowanie pokryje do 85% wydatków w zależności od rodzaju wydatku i pomocy.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów w naborze: 100 000 000 PLN

TERMINY:

Nabór wniosków trwa od 02.08.2023 r. do 25.10.2023 r.

Kontakt

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie +48 17 86 76 208.