Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zaproszenie na Spotkanie dotyczące Lokalnego współtworzenia współpracy pomiędzy sektorami kultury i kreatywnym “Local Co-Creation Course” w ramach Projektu “SACHE”

Zaproszenie na Spotkanie dotyczące Lokalnego współtworzenia współpracy pomiędzy sektorami kultury i kreatywnym “Local Co-Creation Course” w ramach Projektu “SACHE”

22 lutego 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszam na spotkanie mające na celu wymianę wiedzy oraz zebranie opinii i pomysłów od ekspertów reprezentujących instytucje kultury oraz specjalistów działających w sektorze kreatywnym w celu określenie zasad i metod kluczowych na etapie inicjowania i wzmacniania współpracy obu tych sektorów. Spotkanie będzie również miało na celu konsultacje opracowanych w ramach projektu propozycji usług skierowanych do operatorów i instytucji kultury, MŚP i praktyków działających w branży kreatywnej, podmiotów promujących zaawansowane technologicznie i cyfrowe produkty dla kultury oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe.

Organizowane spotkanie zostanie przeprowadzone w formule ON-LINE (PLATFORMA MICROSOFT TEAMS) w dniu 26 lutego 2021 r. o godzinie 12:00.

Działanie to jest ważnym etapem wspierającym przygotowanie do akcji pilotażowej projektu “SACHE”.

Projekt SACHE ma na celu opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą sprzyjać rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego. Projekt ma na celu rozszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o opracowywany model dla Europy Środkowej.

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak wymagana jest rejestracja! Liczba uczestników spotkania jest ograniczana, prosimy o rejestrację maksymalnie 1 przedstawiciela każdej instytucji kultury / firmy z branży kreatywnej.

LINK do rejestracji:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=VBtA66jhZUmZcnHjwc1UPnTl-rlsuP5DhJ2a_D1gkz5UNUpSRUozSVZURUVOMlRKT0cxOElDVFZXTi4u

Dodatkowe informacje: Spotkanie będzie rejestrowane (nagrywane) w celu przygotowania raportu podsumowującego, a w jego trakcie będzie prowadzona dokumentacja zdjęciowa (print screeny).

Program spotkania

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 8676229 lub drogą mailową: mkilian@rarr.rzeszow.pl