Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zaproszenie na KURSY TRENINGOWE on-line wspierające współpracę sektora kreatywnego i sektora kultury, organizowane w dniach 7, 8 i 12 kwietnia 2021 r. w ramach Projektu “SACHE”

Zaproszenie na KURSY TRENINGOWE on-line wspierające współpracę sektora kreatywnego i sektora kultury, organizowane w dniach 7, 8 i 12 kwietnia 2021 r. w ramach Projektu “SACHE”

30 marca 2021

Współpraca sektora kreatywnego i sektora kultury – zapraszamy na 3 KURSY TRENINGOWE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza na 3 KURSY TRENINGOWE  organizowane w ramach Projektu “SACHE” w formule ON-LINE (na PLATFORMIE MICROSOFT TEAMS)
  • w dniu 7 kwietnia 2021 r. – Kurs Treningowy, który może zainteresować instytucje kultury;
  • w dniu 8 kwietnia 2021 r. –Kurs Treningowy, który może zainteresować przedstawicieli władz i decydentów regionalnych i lokalnych mających wpływ na kształtowanie i finansowanie działań dotyczących dziedzictwa kulturowego;
  • w dniu 12 kwietnia 2021 r.  Kurs Treningowy, który może zainteresować profesjonalistów, w tym przedstawicieli MŚP działających w branży kreatywnej, naukowców prowadzących badania dotyczące sektora kreatywnego, studentów kierunków kreatywnych.
W kursach treningowych mogą wziąć udział wszystkie osoby zainteresowane tematyką tych wydarzeń.
Program każdego z 3 kursów obejmuje inne tematy:

Udział w kursach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja! Chęć udziału w wybranym kursie prosimy zgłaszać poprzez wypełnienie i przesłanie formularza rejestracyjnego online do dnia 06.04.2021r. do godziny 15.00.

Dodatkowe informacje

  • każdy kurs będzie rejestrowany (nagrywany) w celu przygotowania raportu podsumowującego;
  • w trakcie trwania kursów będzie przygotowywana dokumentacja zdjęciowa (print screeny);

  • w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 867 62 29 lub drogą mailową: mkilian@rarr.rzeszow.pl

 

Celem poszczególnych kursów jest zachęcenie instytucji kultury oraz obecnych i przyszłych profesjonalistów branży kreatywnej do dialogu i inicjowania innowacyjnych form współpracy i współdziałania oraz wzrost wzajemnej świadomości i wiedzy w zakresie specyfiki funkcjonowania obu sektorów, a także wsparcie decydentów regionalnych i lokalnych w dostosowaniu obowiązujących polityk, regulacji i sposobów finansowania do specyficznych potrzeb dwóch pozostałych grup pod kątem ułatwienia ich współpracy oraz wsparcia tworzenia partnerstw publiczno-prywatnych. Działanie to jest ważnym etapem wspierającym przygotowanie do akcji pilotażowej projektu “SACHE”.

Projekt SACHE ma na celu opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą sprzyjać rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego. Projekt ma na celu rozszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o opracowywany model dla Europy Środkowej. Kursy treningowe są jednym z głównych działań projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.