Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Zaproszenie do udziału w warsztatach online Regional Policy Workshops

Zaproszenie do udziału w warsztatach online Regional Policy Workshops

1 lutego 2021

Drodzy Przedsiębiorcy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. uprzejmie zaprasza do udziału w warsztatach online pn. „Regional Policy Workshops“ organizowanych w dn. 04.02.2021, godz. 09:30 w ramach projektu INTER VENTURES. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg Europa.

Warsztaty skierowane są do przedstawicieli Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), przedstawicieli władz samorządowych jak również instytucji około biznesowych wspierających MŚP z województwa podkarpackiego.

Zakres tematyczny warsztatów dotyczył będzie m.in form wsparcia dla MŚP mających na celu wzrost konkurencyjności jak również internacjonalizację przedsiębiorstw z regionu podkarpacia.

Chęć udziału w warsztatach prosimy potwierdzić droga mailową na adres: kkrukowska@rarr.rzeszow.pl do dn. 03.02.2021 do godz. 12:00. W informacji zwrotnej otrzymają Państwo wszelkie szczegóły dot. spotkania.