Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

21 października 2020

Wystartował projekt „SUMCITYNET”: miasta w kierunku zwiększenia dostępności
i zrównoważonej mobilności” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Na spotkaniu otwierającym, które odbyło się 19 października br. w Urban Lab Rzeszów uczestnicy przedstawione zostały najważniejsze założenia i działania podejmowane w ramach projektu

Projekt SUMCITYNET ma na celu poprawę dostępności obszarów miejskich
i zapewnienie rozwiązań zrównoważonej i efektywnej mobilności i transportu do, przez
i wewnątrz miast w wybranych regionach Polski (m.in. Miasto Rzeszów), Białorusi (m.in. Miasto Pińsk) i Ukrainy (m.in. Miasto Użhorod).  Grupami docelowymi są: personel gmin
i władz w obszarze projektu, mieszkańcy miasta w tym: osoby wrażliwe i osoby
z niepełnosprawnością ruchową i specjalnymi potrzebami ruchowymi w miastach objętych projektem, kierowcy samochodów, kierowcy transportu publicznego, motocykliści, rowerzyści, piesi etc.

W spotkaniu wzięli udział wzięli:

  • Dyrektor Działu Projektów i Programów Krajowych i Międzynarodowych oraz  Koordynator projektu SUMCITYNET, RARR S.A.;
  • Koordynator Urban Lab Rzeszów;
  • Zastępca Dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej , Urząd Miasta Rzeszów;
  • Dyrektor Zakładu Komunikacji Miejskiej w Stalowej Woli;
  • Prezes Miejskiego Zakład Komunikacji  w Przemyślu,
  • Członek Zespołu Tematycznego „Mobilność” – Urban Lab Rzeszów, Rzeszów Smart City, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.
  • Przedstawiciel Stowarzyszenia rowerzystów rzeszowskich –  Rzeszow.pl.

Więcej informacji o projekcie:

https://www.pbu2020.eu/pl/projects2020/291

Więcej informacji o programie:

https://www.pbu2020.eu/pl

https://www.facebook.com/PBU2020/

#PLBYUA #SUMCITYNET