Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Wydarzenie ONLINE projektu SACHE pt. “Instrumenty finasowania działań łączących potencjał podmiotów sektora kultury i kreatywnego”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Wydarzenie ONLINE projektu SACHE pt. “Instrumenty finasowania działań łączących potencjał podmiotów sektora kultury i kreatywnego”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r.

6 kwietnia 2022

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie ONLINE projektu SACHE pt. “Instrumenty finasowania działań łączących potencjał podmiotów sektora kultury i kreatywnego”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Celem spotkania jest omówienie możliwości finansowania pomysłów będących rezultatem międzysektorowej współpracy w ramach krajowych i regionalnych programów m.in. Kreatywna Europa, Kultura Cyfrowa oraz Mecenat Kulturalny Województwa Podkarpackiego. W trakcie spotkania podsumujemy także najważniejsze działania “SACHE” oraz dobre przykłady współpracy podmiotów sektora kultury i kreatywnego będące efektem akcji pilotażowej projektu.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników trwa do dnia 11 kwietnia 2022 r. do godziny 15:00.

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/9LJzSLjQYi

 

Program – plik do pobrania

Dodatkowe informacje:

  • wydarzenie może być rejestrowane (nagrywane) wyłącznie w celu przygotowania raportu podsumowującego;
  • w trakcie trwania wydarzenia będzie przygotowywana dokumentacja zdjęciowa (print screeny);
  • w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 867 62 29 lub drogą mailową: mkilian@rarr.rzeszow.pl  /   bhulinka@rarr.rzeszow.pl.

—————————–

Międzynarodowy projekt SACHE postrzega sektory kreatywne i kultury jako siłę napędową innowacji oraz źródło inspiracji dla rozwoju gospodarczego. Celem naszego projektu i planowanego spotkania jest podnoszenie wzajemnej świadomości odnośnie funkcjonowania obu sektorów i inspirowania do współpracy, która stanowi pomost między sztuką, kulturą, technologią i biznesem.

Projekt SACHE ma za zadanie opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą sprzyjać rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego. Projekt ma na celu rozszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o opracowywany model dla Europy Środkowej. Spotkania w ramach akcji pilotażowych są jednym z głównych działań projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.