Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Współtworzenie w opiece domowej – czy to dobre połączenie?
interreg

Współtworzenie w opiece domowej – czy to dobre połączenie?

Starzejące się społeczeństwo i brak profesjonalnych opiekunów osób starszych sprawiają, że istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i usługi w zakresie opieki domowej. Wyzwaniem jest jednak dostarczenie rozwiązań, które zostaną zaakceptowane przez użytkowników końcowych. Współtworzenie jest obiecującą metodą rozwiązywania tego problemu, ponieważ opinie seniorów są uwzględniane w procesie projektowania od samego początku. Czy to naprawdę pomaga?

 

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie, 20 małych i średnich przedsiębiorstw oraz dostawców usług publicznych z 6 krajów europejskich wzięło udział w projekcie HoCare2.0 i przetestowało metodę współtworzenia w ramach rozwoju własnych produktów i usług. Byli oni wspierani przez tzw. laboratoria współtworzenia – przedstawicieli MŚP, dostawców usług publicznych, naukowców i użytkowników końcowych. Ponadto udostępniono im narzędzia zawierające wskazówki, jak skutecznie korzystać z metody współtworzenia z seniorami. Wszystkie MŚP i dostawcy usług ostatecznie wyciągnęli podobne wnioski, jak np. we Włoszech i w Czechach.

 

Łatwy dostęp do danych klinicznych

We Włoszech firma MEDnoTE opracowała system informatyczny do zintegrowanego użytku pomiędzy specjalistami a domem opieki, który pozwala na digitalizację i rejestrację danych klinicznych oraz wszystkich usług świadczonych w domu. Za pośrednictwem urządzenia dostępowego – takiego jak tablet, smartfon lub komputer – użytkownik lub opiekun rozmawia z lekarzem, w czasie rzeczywistym udostępniając mu dane kliniczne, takie jak parametry życiowe, wyniki badań krwi wykonanych w domu pacjenta. Główną zaletą jest unikanie niepotrzebnych wyjazdów do szpitala oraz zwiększony spokój użytkowników i ich opiekunów, dzięki świadomości, że użytkownik jest zawsze monitorowany.

“Przedstawiciele firmy byli pod dużym wrażeniem metody współtworzenia. Docenili cenne uwagi otrzymane od uczestników, które pozwoliły im udoskonalić rozwiązanie w trakcie okresu testowego” – mówi Matteo Donelli z Izby Handlowej w Cremonie, który również uczestniczył w testach. Matteo dodaje, że “seniorzy biorący udział w projekcie najbardziej docenili poczucie ochrony ich danych osobowych i użyteczności, jakie daje to rozwiązanie”.

 

Ambulans Społeczny

Instytut Usług Społecznych Praga 4 w Czechach opracował w ramach pilotażu innowacyjną usługę publiczną – Ambulans Społeczny. Jego zadaniem jest zapewnienie kompleksowej pomocy klientom i ich opiekunom jako kontynuacja działającego już w Instytucie “Centrum dla Opiekunów Rodzinnych”. Usługi obejmują poradnictwo socjalne, orientację w państwowych systemach wsparcia, pośrednictwo i współpracę z zarejestrowanymi służbami socjalnymi lub innymi instytucjami, poradnictwo psychologiczne, zajęcia grupowe (grupa samopomocy w zakresie opieki) oraz poradnictwo paliatywne.

Jan Schneider z Instytutu Usług Społecznych Praga 4 mówi, że “zastosowanie metody współtworzenia doprowadziło do poprawy jakości opieki, np. poprzez włączenie nowoczesnej technologii do komunikacji między klientami a ich bliskimi podczas lockdownu, spowodowanego Covid-19. Jan dodaje, że “Instytut jest bardzo zadowolony ze wspólnie opracowanej usługi i z wielką satysfakcją obserwuje jej pozytywny wpływ na klientów i personel.”.

 

„Ogólnie rzecz biorąc, opinie na temat wykorzystania współtworzenia są bardzo pozytywne, zarówno ze strony MŚP, usługodawców publicznych, jak i użytkowników końcowych, którzy również wzięli udział w testach. Proces ten może być wymagający pod względem czasu, personelu i koordynacji, ale w ostatecznym rozrachunku zdecydowanie się opłaca. Co więcej, w laboratoriach współtworzenia są osoby, które służą radą i narzędziami, które w razie potrzeby poprowadzą przez cały proces współtworzenia” – dodaje zespół projektu HoCare2.0.

 

O projekcie HoCare2.0

Projekt wspiera dostarczanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) z wykorzystaniem procesu współtworzenia.

Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajach Europy Środkowej: w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i Województwo Małopolskie, w ramach programu Interreg EUROPA ŚRODKOWA.

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0

https://www.interreg-central.eu/HoCare2.0