Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > W siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się 3 Regionalne spotkanie interesariuszy lokalnych projektu BRESE połączone z 5 spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu PASSPARTOOL

W siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się 3 Regionalne spotkanie interesariuszy lokalnych projektu BRESE połączone z 5 spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu PASSPARTOOL

12 października 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

6 października 2021 r. w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się 3 Regionalne spotkanie interesariuszy lokalnych projektu BRESE połączone z 5 spotkaniem Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu PASSPARTOOL. Spotkanie było współorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej i dotyczyło tematyki  „Innowacji społecznych w praktyce i możliwości ich finansowania.” Spotkanie zgromadziło przedstawicieli z sektora ekonomii społecznej, małych i średnich firm oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych z całego Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie otworzył i przywitał wszystkich gości Pan Marek Duda Dyrektor Działu Projektów
i Programów Krajowych i Międzynarodowych w RARR S.A. Następnie Pani Danuta Kandefer koordynator projektu BRESE przedstawiła założenia projektu, cele, etapy działania
i oczekiwane rezultaty oraz zaprezentowała wyniki analizy dot. statusu przedsiębiorstw społecznych w regionach partnerskich BRESE. W dalszej części Pan Bartosz Świder koordynator projektu PASSPARTOOL omówił projekt a następnie Dr Maciej Chrzanowski
z Politechniki Rzeszowskiej zaprezentował kwestie innowacji nie technologicznych ze szczególnym naciskiem na innowacje społeczne.

W drugiej części spotkania zostały zaprezentowane dwa projekty. Pani Agnieszka Zańczak
z Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej szczegółowo omówiła „Inkubator Włączenia Społecznego” – projekt skierowany jest do osób posiadających pomysł, który przyczyni się do rozwiązania problemów osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem z życia społecznego. Uczestnik projektu może otrzymać grant o wysokości do 100 tysięcy zł na przetestowanie w praktyce swojej innowacji.

Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny to drugi projekt, który przedstawiła Pani Monika Wędrychowicz. Jego celem jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego, aktywności obywatelskiej oraz upodmiotowienie grup zagrożonych wykluczeniem. W ramach projektu można otrzymać grant do 84 tysięcy euro na działania w obszarach ochrony praw człowieka, działań na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu oraz budowania kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym.

Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem, jednak z uwagi na limity na żywo uczestniczyło w nim tylko ok 20 osób.