Aktualności

Pierwszy „ROADSHOW Go HoCare2.0″

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu HoCare2.0 serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym ROADSHOW Go HoCare2.0, które odbędzie się w formie online, w dniu 8 lipca 2021 r. Nasze wydarzenie skierowane…

28 czerwca, 2021
Więcej

Zaproszenie na bezpłatne wydarzenie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu ALICE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji oraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie serdecznie zapraszają na wydarzenie pn. „Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji” w ramach…

24 czerwca, 2021
Więcej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania…

22 czerwca, 2021
Więcej

Wydarzenie STUDY VISIT#6

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu PASSPARTOOL (Program Interreg Europe) i organizator międzynarodowego spotkania, serdecznie zaprasza na wydarzenie: STUDY VISIT#6 w dniu 30czerwca br. w godzinach od 10:00-12:30 – wizyta studyjna w formie online dot….

22 czerwca, 2021
Więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY.

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne…

16 czerwca, 2021
Więcej

W dniu 04.06.2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

W dniu 04.06.2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

1 czerwca, 2021
Więcej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa…

31 maja, 2021
Więcej

HARMONOGRAM NABORÓW W 2021 ROKU (data aktualizacji 06.05.2021)

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”, poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram naborów w 2021r. Rzeszowska Agencja Rozwoju…

6 maja, 2021
Więcej