Aktualności

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie pn.: „Podkarpacki Lider Ekonomii Społecznej”

Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw społecznych, zakładów aktywności zawodowej, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów o charakterze reintegracyjnym oraz osób fizycznych zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w województwie podkarpackim. Inicjatorem i organizatorem Konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej…

15 lipca, 2021
Więcej

Bezpłatne spotkanie online pn. ”Perspektywy koprodukcji oraz dystrybucji seriali animowanych w Polsce i Europie”

Zapraszamy na bezpłatne spotkanie online pn. ”Perspektywy koprodukcji oraz dystrybucji seriali animowanych w Polsce i Europie” które odbędzie się dziś tj. 15.07.2021 r. o godz. 11:45 Spotkanie organizowane jest w ramach projektu ALICE we współpracy z Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji (SPPA)w…

15 lipca, 2021
Więcej

Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji

Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji – wydarzenie które odbyło sie w ramch realizowanego Projektu ALICE. W dniu 29.06.2021 r. w przestrzeni online spotkali się specjaliści z branży animacji,…

1 lipca, 2021
Więcej

Spotkanie interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE: TF Market & TF SOCIAL: Szanse rozwoju rynku Bezzałogowych Systemów Powietrznych i użytkowania dronów w innowacyjnej gospodarce.

Szanowni Państwo, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu AERIAL UPTAKE zaprasza do udziału w spotkaniu interesariuszy  pn. AERIAL UPTAKE TF Market & TF SOCIAL: Szanse rozwoju rynku Bezzałogowych Systemów Powietrznych…

30 czerwca, 2021
Więcej

RARR S.A. zaprasza na wydarzenie organizowane we współpracy z SPPA oraz WSIiZ z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu ALICE.

Przypominamy, że w dniu dzisiejszym tj. 29 czerwca 2021 r. o godzinie 14:00. odbędzie się wydarzenie pn. „Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji” w ramach projektu ALICE – “Animation League for…

29 czerwca, 2021
Więcej

Pierwszy „ROADSHOW Go HoCare2.0″

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu HoCare2.0 serdecznie zaprasza do udziału w pierwszym ROADSHOW Go HoCare2.0, które odbędzie się w formie online, w dniu 8 lipca 2021 r. Nasze wydarzenie skierowane…

28 czerwca, 2021
Więcej

Zaproszenie na bezpłatne wydarzenie organizowane we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu ALICE

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji oraz z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie serdecznie zapraszają na wydarzenie pn. „Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji” w ramach…

24 czerwca, 2021
Więcej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uprzejmie informujemy, że Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza I nabór Uczestników do projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania…

22 czerwca, 2021
Więcej

Wydarzenie STUDY VISIT#6

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner projektu PASSPARTOOL (Program Interreg Europe) i organizator międzynarodowego spotkania, serdecznie zaprasza na wydarzenie: STUDY VISIT#6 w dniu 30czerwca br. w godzinach od 10:00-12:30 – wizyta studyjna w formie online dot….

22 czerwca, 2021
Więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY.

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne…

16 czerwca, 2021
Więcej