Logo RARR i EU

Aktualności

Spotkanie partnerów projektu IRIS, warsztaty pn. “Female Entrepreneurship”

W dniach 10-12 września 2019 przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wziął udział w spotkaniu partnerów projektu IRIS (Interreg Baltic Sea Programme) oraz warsztatach pn. „Female Enterpreneurship” poprowadzone przez eksperta z instytucji będącej liderem projektu- Dalarna Science Park ze Szwecji….

19 września, 2019
Więcej

W dniach 9 – 11 września 2019 r. Miasto Ferrara było gospodarzem szóstego spotkania partnerów w ramach projektu „HICAPS” (Interreg Central Europe).

Szóste spotkanie pokrywało się z kluczowym momentem w projekcie, który oznacza wejście w ostatni etap realizacji projektu – samo spotkanie miało ogromne znaczenie. Partnerzy z Chorwacji, Włoch, Słowenii i Polski (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) rozpoczęli…

18 września, 2019
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Zamknięcie naboru nr 03/SR/2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, w związku z przekroczeniem 95% dostępnej alokacji, informuje, że 18.09.2019 r., o godz. 15.30 wstrzymuje przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Wnioski,…

17 września, 2019
Więcej

Przedłużenie naboru kandydatów na Partnera/Partnerów Projektu – Uczelnia Wyższa

Informujemy, że nabór kandydatów na Partnera/Partnerów – Uczelnia Wyższa do wspólnej realizacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe…

16 września, 2019
Więcej

Targi Ekonomii Społecznej

W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze…

13 września, 2019
Więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne Rzeszowska Agencja…

9 września, 2019
Więcej

Ostatnie spotkanie w ramach projektu ELDORA (Rzeszów)

W dniach 5-6 września 2019 r. w Rzeszowie w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu ELDORA. W ramach spotkania pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprosili Partnerów na wizytę studyjną w spółdzielniach…

9 września, 2019
Więcej

Przedłużenie naboru kandydatów na Partnera/Partnerów Projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie” – Inwestor Prywatny

Informujemy, że nabór kandydatów na Partnera/Partnerów – Inwestor Prywatny do wspólnej realizacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe…

6 września, 2019
Więcej

Przedłużenie naboru kandydatów na Partnera/Partnerów Projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie” – Uczelnia Wyższa

Informujemy, że nabór kandydatów na Partnera/Partnerów – Uczelnia Wyższa do wspólnej realizacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe…

6 września, 2019
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 03/SR/2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników…

6 września, 2019
Więcej