Logo RARR i EU

Aktualności

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Managera Inkubacji

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. lider projektu Platformy Startowe Start in Podkarpackie”, w ramach  Poddziałania 1.1.1 „Platformy startowe dla nowych pomysłów”, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, 2014-2020, poszukuje pracownika na stanowisko: Manager Inkubacji.

26 września, 2019
Więcej

Dotacje bezpośrednie dla MŚP do 10 mln PLN

Dotacje bezpośrednie dla MŚP do 10 mln PLN!!! Od 28 października 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. rozpoczyna się nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP –…

23 września, 2019
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2019

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 03/SR/2019 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych” Niniejszym…

20 września, 2019
Więcej

Spotkanie partnerów projektu IRIS, warsztaty pn. “Female Entrepreneurship”

W dniach 10-12 września 2019 przedstawiciel Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. wziął udział w spotkaniu partnerów projektu IRIS (Interreg Baltic Sea Programme) oraz warsztatach pn. „Female Enterpreneurship” poprowadzone przez eksperta z instytucji będącej liderem projektu- Dalarna Science Park ze Szwecji….

19 września, 2019
Więcej

W dniach 9 – 11 września 2019 r. Miasto Ferrara było gospodarzem szóstego spotkania partnerów w ramach projektu „HICAPS” (Interreg Central Europe).

Szóste spotkanie pokrywało się z kluczowym momentem w projekcie, który oznacza wejście w ostatni etap realizacji projektu – samo spotkanie miało ogromne znaczenie. Partnerzy z Chorwacji, Włoch, Słowenii i Polski (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) rozpoczęli…

18 września, 2019
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Zamknięcie naboru nr 03/SR/2019

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, w związku z przekroczeniem 95% dostępnej alokacji, informuje, że 18.09.2019 r., o godz. 15.30 wstrzymuje przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami. Wnioski,…

17 września, 2019
Więcej

Przedłużenie naboru kandydatów na Partnera/Partnerów Projektu – Uczelnia Wyższa

Informujemy, że nabór kandydatów na Partnera/Partnerów – Uczelnia Wyższa do wspólnej realizacji projektu Platformy Startowe „Start In Podkarpackie”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia – oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, działanie 1.1 Platformy startowe…

16 września, 2019
Więcej

Targi Ekonomii Społecznej

W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszoską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze…

13 września, 2019
Więcej

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV

Ogłoszenie o otwartym naborze kandydata na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu „Dostępna Szkoła”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne Rzeszowska Agencja…

9 września, 2019
Więcej

Ostatnie spotkanie w ramach projektu ELDORA (Rzeszów)

W dniach 5-6 września 2019 r. w Rzeszowie w siedzibie Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. odbyło się ostatnie spotkanie partnerów projektu ELDORA. W ramach spotkania pracownicy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego zaprosili Partnerów na wizytę studyjną w spółdzielniach…

9 września, 2019
Więcej