Aktualności

Artykuł Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o Platformach Startowych

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości dotyczącym Platform Startowych, w tym Platformy Start In Podkarpackie. Z publikacji dowiecie się m. in. jaki jest ich cel, co oferują oraz jak imponujące są wyniki dotychczasowych działań….

7 lipca, 2022
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 02/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 02/SR/2022 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”  …

4 lipca, 2022
Więcej

Spotkanie „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury dobre praktyki projektu SACHE” w dniu 27 czerwca 2022 r.

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Rzeszowskich Piwnicach odbyło się spotkanie „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury ‑ dobre praktyki projektu SACHE” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Estradą Rzeszowską.  …

29 czerwca, 2022
Więcej

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza firmy z Podkarpacia do udziału w spotkaniach brokerskich

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza firmy z Podkarpacia do udziału w spotkaniach brokerskich organizowanych w najbliższym czasie. Giełdy kooperacyjne są skierowane do różnych branż i będą odbywać się w trybie stacjonarnym…

28 czerwca, 2022
Więcej

Współtworzenie w opiece domowej – czy to dobre połączenie?

Współtworzenie w opiece domowej – czy to dobre połączenie? Starzejące się społeczeństwo i brak profesjonalnych opiekunów osób starszych sprawiają, że istnieje zapotrzebowanie na innowacyjne produkty i usługi w zakresie opieki domowej. Wyzwaniem jest jednak dostarczenie rozwiązań, które zostaną…

24 czerwca, 2022
Więcej

Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparcia dla Instytucji Kultury – dobre praktyki projektu SACHE

Zapraszamy na spotkanie “Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparcia dla Instytucji Kultury – dobre praktyki projektu SACHE” w Rzeszowskich Piwnicach w dniu 27.06.2022 r. o godz. 12.00. Celem spotkania jest upowszechnienie i transfer dobrych praktyk lokalnych i międzynarodowych w województwie podkarpackim….

23 czerwca, 2022
Więcej

Cykl spotkań on-line, poświęconych poszczególnym modułom programu FENG w ramach Sieci Firm Przyszłości PFR.

w ramach Sieci Firm Przyszłości PFR zaplanowano cykl spotkań on-line, które będą poświęcone poszczególnym modułom programu FENG. W trakcie webinariów eksperci omówią założenia programu FENG oraz zainspirują gotowymi rozwiązaniami technologicznymi, które usprawnią działanie…

21 czerwca, 2022
Więcej

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza firmy z Podkarpacia do udziału w spotkaniach brokerskich

Ośrodek sieci Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zaprasza firmy z Podkarpacia do udziału w spotkaniach brokerskich organizowanych w najbliższym czasie. Giełdy kooperacyjne są skierowane do różnych branż i będą odbywać się w trybie stacjonarnym…

14 czerwca, 2022
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Zamknięcie naboru nr 02/SR/2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim, w związku z przekroczeniem 95% dostępnej alokacji, informuje, że 14.06.2022 r., o godz. 10:00 wstrzymuje przyjmowanie Formularzy zgłoszeniowych wraz z załącznikami….

13 czerwca, 2022
Więcej