Aktualności

Zaproszenie do udziału w I turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania Modelu dostępnej szkoły.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W I TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa…

5 października, 2020
Więcej

Zapraszamy na warsztaty transnarodowe w ramach projektu „FOUNDATION – Budowanie regionalnej odporności na zmiany strukturalne w przemyśle

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., będąca Partnerem Projektu FOUNDATION, realizowanego w ramach Programu Interreg Europe, serdecznie zaprasza na transnarodowe warsztaty, którego tematem przednim jest „Rola firmy w osiągnięciu odporności ekonomicznej”. W trakcie spotkania, uczestnicy będą…

29 września, 2020
Więcej

Informacja – Wsparcie na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. realizująca Projekt „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że przebieg weryfikacji dokumentów przebiega z pełnym zaangażowaniem całego zespołu oddelegowanego do realizacji Projektu. Na bieżąco…

23 września, 2020
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 05/SR/2020 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 05/SR/2020 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”. W terminie naboru wpłynęło 31 Formularzy…

22 września, 2020
Więcej

Lista rankingowa naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. przedstawia listę rankingową naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy.  

2 września, 2020
Więcej

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy

Informacja o wynikach naboru w konkursie o grant na kapitał obrotowy   Kwota alokacji przeznaczona na wsparcie projektów – 39 425 606,54 zł, w tym: – działalność turystyczna i okołoturystyczna – 11 827 681,96 zł – działalność pozostała – 27 597 924,58 zł…

1 września, 2020
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu…

28 sierpnia, 2020
Więcej

NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1.1.1 Szybka scieżka – Koronawirusy

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia…

25 sierpnia, 2020
Więcej

Informacja RARR S.A. ws. naboru wniosków na kapitał obrotowy

Szanowni Państwo, Nawiązując do stanowiska Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. opublikowanego na stronie internetowej w dniu 12 sierpnia 2020 roku w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy przedstawiamy decyzję w tej sprawie wraz ze stosownym wyjaśnieniem. W związku…

20 sierpnia, 2020
Więcej

Informacja o zakończeniu naboru w ramach grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi Regulaminu Naboru,…

13 sierpnia, 2020
Więcej