Aktualności

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W III TURZE REKRUTACJI ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY PODSTAWOWE DO TESTOWANIA MODELU DOSTĘPNEJ SZKOŁY.

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” nr POWR.04.01.00-00-DS10/19, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne…

16 czerwca, 2021
Więcej

W dniu 04.06.2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

W dniu 04.06.2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. będzie nieczynna.

1 czerwca, 2021
Więcej

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa…

31 maja, 2021
Więcej

HARMONOGRAM NABORÓW W 2021 ROKU (data aktualizacji 06.05.2021)

Z uwagi na duże zainteresowanie projektem „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”, poniżej zamieszczamy zaktualizowany Harmonogram naborów w 2021r. Rzeszowska Agencja Rozwoju…

6 maja, 2021
Więcej

Druga międzynarodowa konferencja online w ramach projektu HoCare2.0 już za nami!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. – partner projektu HoCare2.0 – wzięła udział w międzynarodowej konferencji online w dniu 5 maja 2021 r. Podczas konferencji przedstawione zostały praktyczne przykłady i najlepsze praktyki z krajów europejskich…

6 maja, 2021
Więcej

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Lista rankingowa Formularzy zgłoszeniowych w ramach naboru 02/SR/2021 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”

Niniejszym prezentujemy listę rankingową w ramach naboru nr 02/SR/2021 do projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”. W terminie naboru wpłynęło 111 Formularzy…

4 maja, 2021
Więcej

III edycja Akademii Menadżera Innowacji – PARP

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do III edycji Akademii Menadżera Innowacji – programu szkoleniowo-doradczego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która potrwa do 21 maja br. Do AMI mogą przystępować przedstawiciele firm bez względu na branżę i wielkość firmy….

28 kwietnia, 2021
Więcej

Druga międzynarodowa konferencja online w ramach projektu HoCare2.0 już niedługo!

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako partner międzynarodowego projektu HoCare2.0 serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji, która odbędzie się w formie online, w dniu 5 maja 2021 r. W trakcie konferencji przedstawimy przykłady dobrych praktyk…

26 stycznia, 2021
Więcej