Aktualności

GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Ogłoszenie o naborze nr 05/SR/2020

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Operator Podmiotowego Systemu Finansowania w subregionie rzeszowskim ogłasza nabór Formularzy zgłoszeniowych w ramach Projektu „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu…

28 sierpnia, 2020
Więcej

NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1.1.1 Szybka scieżka – Koronawirusy

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia…

25 sierpnia, 2020
Więcej

Informacja RARR S.A. ws. naboru wniosków na kapitał obrotowy

Szanowni Państwo, Nawiązując do stanowiska Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. opublikowanego na stronie internetowej w dniu 12 sierpnia 2020 roku w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy przedstawiamy decyzję w tej sprawie wraz ze stosownym wyjaśnieniem. W związku…

20 sierpnia, 2020
Więcej

Informacja o zakończeniu naboru w ramach grantów na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że zgodnie z Postanowieniami Ogólnymi Regulaminu Naboru,…

13 sierpnia, 2020
Więcej

Stanowisko RARR S.A. w sprawie problemów ze złożeniem wniosków na kapitał obrotowy

W związku z pojawiającymi się informacjami o problemach ze złożeniem wniosków o pomoc w formie grantów, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca analizuje zaistniałą sytuację wspólnie z przedstawicielami Ministerstwa Cyfryzacji. Po dokonaniu stosownych analiz, najprawdopodobniej do dnia 20.08.2020r.,…

12 sierpnia, 2020
Więcej

Informacja odnośnie naboru w zakresie wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w celu realizacji Projektu „Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw – wsparcie grantowe” informuje, że na chwilę obecną, do 12.08.2020 r. do godz. 08.00…

12 sierpnia, 2020
Więcej

UWAGA!!!

Przypominamy, że jedynym załącznikiem, który składamy przez e-puap jest Wniosek o grant, ewentualnie Pełnomocnictwo ogólne do złożenia i podpisania wniosku Profilem Zaufanym.

11 sierpnia, 2020
Więcej

Wybór Partnera do wspólnej realizacji projektu „Dostępny Samorząd – GRANTY”

W związku z ogłoszeniem nr RARR/BD/2/2020, o otwartym naborze kandydata na partnera w celu przygotowania i prawidłowej realizacji projektu „Dostępny Samorząd – GRANTY”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – oś priorytetowa 2: Efektywne polityki publiczne dla…

10 sierpnia, 2020
Więcej

Instrukcja wysłania wniosku o przyznanie grantu o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy

Szanowni Państwo, W odpowiedzi na Państwa pytania zamieszczamy Instrukcja wysłania wniosku o przyznanie grantu o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy.

6 sierpnia, 2020
Więcej

Ogłoszenie o naborze wniosków o pomoc w formie grantów na kapitał obrotowy

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jako Grantodawca, wybrany przez Zarząd Województwa Podkarpackiego, Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w zgodnie z art. 10  ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach…

4 sierpnia, 2020
Więcej