Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkanie z przedstawicielami Klastra Lasowiackiego pt.”Dialog i współpraca między przedstawicielami instytucji działających w obszarze kultury oraz podmiotami i specjalistami branży kreatywnej – doświadczenia z realizacji projektu SACHE”.

Spotkanie z przedstawicielami Klastra Lasowiackiego pt.”Dialog i współpraca między przedstawicielami instytucji działających w obszarze kultury oraz podmiotami i specjalistami branży kreatywnej – doświadczenia z realizacji projektu SACHE”.

25 kwietnia 2022

W dniu 26 kwietnia 2022 r. w Stalowej Woli organizujemy spotkanie z przedstawicielami Klastra Lasowiackiego pt.“Dialog i współpraca między przedstawicielami instytucji działających w obszarze kultury oraz podmiotami i specjalistami branży kreatywnej – doświadczenia z realizacji projektu SACHE”.

Spotkanie jest częścią działań upowszechniających realizowanych w ramach projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.

—————————–

Międzynarodowy projekt SACHE postrzega sektory kreatywne i kultury jako siłę napędową innowacji oraz źródło inspiracji dla rozwoju gospodarczego. Celem naszego projektu i planowanego spotkania jest podnoszenie wzajemnej świadomości odnośnie funkcjonowania obu sektorów i inspirowania do współpracy, która stanowi pomost między sztuką, kulturą, technologią i biznesem.

Projekt SACHE ma za zadanie opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą sprzyjać rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego. Projekt ma na celu rozszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o opracowywany model dla Europy Środkowej. Spotkania w ramach akcji pilotażowych są jednym z głównych działań projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.