Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkanie w ramach projektu „SAVE”
save-logo

Spotkanie w ramach projektu „SAVE” dotyczące możliwości wzrostu kompetencji zawodowych twórców i właścicieli start-upów (Program Erasmus+)

W dniu 3 lipca 2020 r. w RARR S.A. odbyło się spotkanie w ramach projektu pn. SAVE – Stimulating And Validating digital Entrepreneurship as the best way to increasing the quality of start-ups (Program Erasmus+).

Miało ono na celu otrzymanie informacji zwrotnej dotyczącej możliwości wzrostu kompetencji zawodowych twórców i właścicieli start-upów.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, firmę AQUARes reprezentował Pan Wojciech Szymborski. Podczas spotkania zaprezentowany został innowacyjny start-up AQUARes.

Proponowane rozwiązanie jest systemem dedykowanym dla władz miejskich, jako rozwiązanie mające przystosować miasta do zmian klimatu widocznych w postaci deszczy nawalnych i okresów suszy. System tworzą starannie zakomponowane rozproszone układy zbiorników mikroretencji, których działanie sterowane jest komputerowo.

Na podstawie faktycznie zmierzonych danych i prognoz meteo zapewniana jest pojemność retencyjna pozwalająca przyjąć najbliższy deszcz.

Zgromadzona woda wykorzystywana jest do wytwarzania energii na potrzeby podświetlenia zewnętrznego otoczenia budynków a w razie potrzeby do nawadniania roślinności.

System ma za zadanie:

– odciążyć kanalizację deszczową w czasie deszczy nawalnych aby zminimalizować straty,
– ograniczyć zjawisko „Miejskiej wyspy ciepła”.

W skład systemu wchodzi szereg pojedynczych instalacji do gromadzenia i wykorzystywania wód deszczowych.

Spotkanie miało na celu ocenę start-upu zgodnie z przeprowadzoną analizą SWOT. Wyciągnięte wnioski z analizy pozwolą na sporządzenie raportu ewaluacyjnego.

Ważnym elementem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy, dodatkowo uczestnicy spotkania podzielili się swoimi spostrzeżeniami i pomysłami.

Więcej o systemie firmy AQUARes:

https://www.youtube.com/watch?v=4tKazkhMg4k

Więcej o projekcie SAVE:

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/save/

https://savestartups.erasmus.site/pl/