Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkanie „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury dobre praktyki projektu SACHE” w dniu 27 czerwca 2022 r.

Spotkanie „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury dobre praktyki projektu SACHE” w dniu 27 czerwca 2022 r.

29 czerwca 2022

W dniu 27 czerwca 2022 r. w Rzeszowskich Piwnicach odbyło się spotkanie „Kreatywne i cyfrowe rozwiązania wsparciem dla Instytucji Kultury ‑ dobre praktyki projektu SACHE” zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Estradą Rzeszowską.

 

Spotkanie było częścią działań mających na celu wdrożenie na poziomie regionalnym rozwiązań i narzędzi wypracowanych w ramach międzynarodowego projektu „SACHE”, wspierających akcelerację kreatywnej przedsiębiorczości wokół instytucji kultury, a także wspólnych przedsięwzięć instytucji kultury z praktykami i MŚP reprezentującymi branże kreatywne i IT.

 

W Rzeszowskich Piwnicach zebrali się m.in. przedstawiciele firm i organizacji sektora kreatywnego oraz instytucji kultury województwa podkarpackiego i Miasta Rzeszowa prezentując przedsięwzięcia łączące potencjał sektorów kultury i kreatywnych z wartością jaką niesie dziedzictwo kulturowe regionu, w tym korzyści wynikające z otwarcia się instytucji kultury na nowoczesne technologie, a także na współtworzenie rozwiązań, produktów czy też usług we współpracy z sektorem kreatywnym i IT.

 

W trakcie spotkania Pani Joanna Dul-Cichy zaprezentowała Rzeszowskie Piwnice jako przykład interaktywnej instytucji kultury działającej w Rzeszowie, która wiele zyskała w oczach odwiedzających ją turystów dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii. Interaktywne rozwiązania i unowocześnienie Rzeszowskich Piwnic zwiększyło także zainteresowanie zewnętrznych podmiotów wykorzystaniem potencjału tej przestrzeni do organizacji wielu ciekawych lokalnych i regionalnych wydarzeń. Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań  Rzeszowskie Piwnice to obecnie miejsce nowoczesne, przyjazne twórcom i kreatywnym środowiskom.

 

Świat nowoczesnych technologii przybliżył uczestnikom spotkania Pan Konrad Ziaja z firmy CinematicVR, która od 2014 roku stworzyła już wiele ciekawych i znanych interaktywnych aplikacji VR i AR dla regionalnych, a także krajowych firm i podmiotów, w tym instytucji kultury m.in. Wirtualną Galerię BWA w Rzeszowie (Wirtualna galeria BWA w Rzeszowie – CinematicVR). Zespół CinematicVR jest także bardzo zaangażowany w prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych odnośnie roli nowoczesnych technologii w kulturze i biznesie, m.in. był partnerem organizowanych przez Film Spring Open plenerów filmowych dla młodych filmowców z całej Europy a także wspierał instytucje kultury w ramach akcji pilotażowej projektu „SACHE”.

 

O inspiracjach dziedzictwem kulturowym, potrzebie współpracy twórców, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, firm kreatywnych i samorządów, o konieczności wzajemnego inspirowania się dla skutecznej promocji dziedzictwa kulturowego i potencjału regionu, a także dla rozwoju lokalnych podmiotów mówiła podczas spotkania Pani Justyna Wesołowska z Fundacji Artystycznej GAMON. Pani Justyna znana w regionie projektantka ubiorów inspirowanych kulturą lasowiacką, współorganizatorka wielu projektów i imprez tematycznych, zaangażowana we wspieranie młodych lokalnych talentów była także uczestniczką akcji pilotażowej projektu „SACHE”, w ramach której od etapu spotkań matchingowych przy współpracy z podmiotami z branży kreatywnej pracowała nad rozwojem 2 projektów swego autorstwa.

 

Przykładem aktywnej instytucji kultury otwartej na nowoczesne technologie, a także współpracę ze środowiskami twórców i podmiotów działających w obszarze kreatywnym jest Miejski Dom Kultury w Stalowej Woli, którego działania przedstawili podczas spotkania Pan Marek Gruchota – Dyrektor, Pani Roksana Bąk oraz Pani Izabela Wrzosek–Wermińska. Przedstawiciele MDK w Stalowej Woli zaprezentowali m.in. multimedialną wersję godek lasowiackich, a także opowiedzieli o działaniach pracownii multimedialnej MDK prowadzonych we współpracy z Panem Marcinem Janem Turek-Grzybowskim ze Stowarzyszenia Kodarium.

 

Wśród zaproszonych gości spotkania był także Pan Jakub Hader z Fundacji Precyzja, która to organizacja powstała w celu realizowania i wspierania projektów na polu sztuki nowych mediów. Pan Jakub i współpracujący z nim zespół ekspertów dzięki swojemu zaangażowaniu od lat współpracują z instytucjami kultury z naszego regionu przy organizacji ważnych wydarzeń artystycznych i kulturowych, skupiając się w swej twórczości na efektach wizualnych tworzonych w czasie rzeczywistym, w szczególności na video mappingu 3D. Fundacji Precyzja jako podmiot reprezentujący specjalistów z branży kreatywnej włączyła się w działania „SACHE” dzieląc się swoją wiedzą w obszarze nowoczesnych technologii w trakcie wydarzeń projektu oraz wspierając rozwój pomysłu twórcy czerpiącego z dziedzictwa kulturowego w trakcie akcji pilotażowej projektu.

 

Na koniec spotkania Pani Małgorzata Kilian i Pani Beata Hulinka reprezentujące Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. polskiego partnera projektu „SACHE” przedstawiły narzędzie Showroom Sache Show Room | Hubs by Mozilla i broszurę „Showcase” (plik w załączeniu) opisujące najciekawsze przedsięwzięcia instytucji kultury i podmiotów kreatywnych, które powstały i rozwijały się w ramach akcji pilotażowej projektu.

 

W celu zachęcenia innych regionów Europy Centralnej do akceleracji współpracy sektorów kreatywnych i kultury z instytucjami kultury oraz wykorzystania w tym celu wiedzy i doświadczeń zgromadzonych przez 12 partnerów „SACHE” w trakcie realizacji tego 3 letniego projektu powstała specjalna Platforma SACHE Home – Sache Platform (sache-platform.eu), z której zasobów mogą korzystać wszystkie zainteresowane osoby i podmioty.

 

 

Rzeszowska Agencja rozwoju Regionalnego S.A. jest jednym z dwunastu partnerów międzynarodowego projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt „SACHE” jest realizowany w okresie od 1 kwietnia 2019 roku do 30 czerwca 2022 roku w ramach Osi priorytetowej „Zasoby naturalne i kulturowe” Programu Interreg Central Europe (priorytet „Poprawa zdolności do zrównoważonego wykorzystania kultury dziedzictwa i zasobów”).

 

Głównym celem projektu jest analiza lokalnego potencjału i opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii opartych na narzędziach i podejściach, które sprzyjają rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego, w celu poszerzenia i wzmocnienia roli miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnej przedsiębiorczości”.

 

Partnerzy projektu “SACHE”:

 

 1. Chamber of Commerce, Industry, Craft and Agriculture of Venice Rovigo – Lider Projektu z Włoch
 2. Ca’ Foscari University of Venice – Włochy
 3. Friuli Venezia Giulia Autonomous Region – Department for culture, sports and solidarity – Włochy
 4. Development Agency Zagreb – TPZ Ltd. – Chorwacja
 5. Aufbauwerk Region Leipzig GmbH – Niemcy
 6. Bayern Innovativ GmbH – Niemcy
 7. Chamber of Commerce and Industry of Pécs-Baranya – Węgry
 8. Maribor Development Agency – Słowenia
 9. Technology park Ljubljana ltd – Słowenia
 10. Laser Consult Ltd. – Węgry
 11. Rzeszow Regional Development Agency (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.) – Polska
 12. INNOVA Észak-Alföld Regional Development and Innovation Agency Nonprofit Limited Liability Company – Węgry.