Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkanie interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE: TF Market & TF SOCIAL: Szanse rozwoju rynku Bezzałogowych Systemów Powietrznych i użytkowania dronów w innowacyjnej gospodarce.

Spotkanie interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE: TF Market & TF SOCIAL: Szanse rozwoju rynku Bezzałogowych Systemów Powietrznych i użytkowania dronów w innowacyjnej gospodarce.

28 lipca 2021

W dniu 8 lipca 2021 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zorganizowała spotkanie interesariuszy projektu AERIAL UPTAKE pn. AERIAL UPTAKE TF MARKET &TF SOCIAL EXTENDED STAKEHOLDER MEETING & SOCIAL DEBATE, które odbyło się w formule online. Spotkanie zgromadziło ekspertów z dziedziny Bezzałogowych Systemów Powietrznych, przedstawicieli uczelni wyższych i instytucji otoczenia biznesu oraz mieszkańców podkarpacia zainteresowanych debatą społeczną nt. postrzegania i bezpieczeństwa dronów w przestrzeni powietrznej regionu. Spotkanie miało na celu przedstawienie wykonanej przez Centrum Naukowo-Technologiczne Systemów Bezzałogowych analizy PESTLE rynku Bezzałogowych Systemów Powietrznych. Ciekawe wnioski i rekomendacje przestawiła na spotkaniu Pani Aneta Kuś- Prezes Centrum. Zaprezentowane zostały także dobre praktyki w wykorzystaniu dronów pochodzące z krajów partnerskich projektu AERIAL UPTAKE, a szczególnie skoncentrowano się na takich praktykach, w których drony sprzyjają ludzkości rozwiązując problemy dotyczące bezpieczeństwa czy dostarczania wysokiej jakości usług innowacyjnych. Ostatnią część spotkania stanowiła debata społeczna pt. Czy boimy się nowych technologii? Drony i ich postrzeganie przez społeczeństwo. Przestawiony również został ciekawy raport nt. postaw społecznych wobec bezzałogowo, względów etycznych i prawnych.

 

Informacja o projekcie:

 

AERIAL UPTAKE, który  ma na celu niwelowanie barier w  skutecznym wykorzystywaniu innowacyjnych technologii  takich jak bezzałogowe systemy powietrzne. Drony  i ich wykorzystanie mają obiecujący potencjał w dziedzinach takich jak bezpieczeństwo publiczne, logistyka i rolnictwo. Problemem w krajach Unii Europejskiej jest jednak brak standaryzacji przepisów prawnych dotyczących komercyjnego wykorzystywania dronów oraz ograniczona wiedza i akceptacja społeczna dla tego rodzaju technologii. Projekt ma na celu poprawę skuteczności polityk regionalnych obejmujących cywilne i komercyjne wykorzystanie dronów poprzez międzyregionalne działania edukacyjne wśród dziewięciu partnerów projektu z sześciu krajów europejskich.  Instytucje biorące udział w projekcie to:

 

Municipality of Enschede, Holandia jako Lider Projektu

 

Jako partnerzy projektu:

Province of Overijssel, Holandia

I2CAT Private Foundation, Internet and Digital Innovation of Catalunya, Hiszpania

Gorvernment of Catalonia, Hiszpania

 

City of Osijek, Horwacja

Preston City Council, Wielka Brytania

University of Central Lancashire, Wielka Brytania

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. , Polska

oraz RISE Research Institutes of Sweden, Szwecja -jako Partner Stowarzyszony