Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Spotkania Smart Lab – Bezzałogowe Statki Powietrzne

Spotkania Smart Lab – Bezzałogowe Statki Powietrzne

10 czerwca 2022

7 czerwca 2022 roku odbyło się czwarte spotkanie w ramach warsztatów Smart Lab (SL) – Bezzałogowe Statki Powietrze (BSP).

Uczestnicy spotkań, tj. przedstawiciele przedsiębiorstw, świata nauki i instytucji otoczenia biznesu, a także instytucji publicznych pracowali nad wyłonieniem kluczowych obszarów rozwoju dla rynku BSP, prowadząc dyskusje m.in. nad najbardziej wpływowymi trendami, perspektywicznymi niszami technologicznymi oraz potencjałem do rozwoju i wzmacniania współpracy w tym sektorze gospodarki.

Wnioski z przeprowadzonych spotkań SL stanowią podstawę do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR) dla obszaru BSP, której publikacja przewidziana jest na drugą połowę 2022 roku.

Planowane do realizacji w najbliższych latach działania oraz projekty B+R wskazane przez uczestników warsztatów obejmują m.in.:

  • rozwój technologii materiałowych i podzespołów niezbędnych do budowy BSP,
  • koncepcje budowy BSP,
  • opracowanie systemów sterowania, kontroli i nawigacji dla BSP,
  • tworzenie nowych zastosowań dla BSP,
  • tworzenie lub rozbudowę infrastruktury naziemnej i systemów zarządzania przestrzenią powietrzną związaną z BSP.

Ekspertyza BTR zawierać będzie również rekomendacje dotyczące aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji oraz propozycje co do działań, które powinny zostać wdrożone z myślą o usprawnieniu funkcjonowania podmiotów z segmentu BSP. „Jestem głęboko przekonany, że uda nam się wypracować merytoryczny, ważny dla obszaru bezzałogowych statków powietrznych dokument, który będzie istotny z perspektywy rozwoju BSP w Polsce.” – zapewnił dr inż. Tomasz Kryjak, konsultant-ekspert branżowy nadzorujący prace Smart Labu.

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (poddziałanie 2.4.2 POIR). Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Więcej na stronie smart.gov.pl.

Projekt na zlecenie PARP wspiera firma PwC. Jeśli są Państwo zainteresowani tym projektem lub chcą uzyskać o nim więcej informacji, zapraszamy do kontaktu pod adresem pl_kontakt@pwc.com, w tytule maila wpisując „Smart Lab – BSP”.