Save the date

13 listopada 2020

W dniach 17  oraz  18 listopada  br. w godzinach od 10:30-12:00 odbędzie się międzynarodowa konferencja  projektu SOCIAL SEEDS  w formie online pt. Przedsiębiorstwa społeczne jako podstawa  mocniejszej, sprzyjającej włączeniu społecznemu i zrównoważonej Europy.

Wydarzenie organizowane przez stowarzyszenie EURADA z Brukseli ma na celu zaprezentowanie wniosków wyciągniętych z projektu  Social Seeds (program INTERREG EUROPE) w ramach którego partnerzy z wielu państw członkowskich  wdrożyli przydatne programy wspierające przedsiębiorstwa społeczne w różnych ekosystemach. Pierwszego dnia uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się  w jaki sposób partnerzy projektu zaimplementowali konkretne rozwiązania aby umożliwić przedsiębiorstwom społecznym osiągnięcie pełnego potencjału, oraz poznać różne kwestie dotyczące ekonomii społecznej, które partnerzy wypracowali podczas trwania projektu. Jeśli chodzi o drugi dzień, sesja będzie prezentować i oceniać obecny stan europejskiego krajobrazu przedsiębiorstw społecznych, z udziałem różnych zainteresowanych stron z sektora publicznego i prywatnego, działających w  sektorze ekonomii społecznej, przedstawiając najlepsze praktyki. Konferencja odbędzie się w języku angielskim.

Osoby chętne do udziału w konferencji prosimy o zgłoszenie mailowe na adres:  aziemiakowicz@rarr.rzeszow.pl