Logo RARR i EU

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na Konferencję organizowaną w ramach projektu Podkarpackie_Incubator4UA.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na Konferencję organizowaną w ramach projektu Podkarpackie_Incubator4UA.
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza na Konferencję organizowaną w ramach projektu Podkarpackie_Incubator4UA.

Planowane wydarzenie będzie okazją do przedstawienia możliwości, jakie otwierają się przed ukraińskimi imigrantami na polskim rynku. Konferencja będzie stanowić platformę do omówienia kluczowych kwestii związanych z przedsiębiorczością oraz sposobami, w jakie obcokrajowcy będą mogli korzystać z tych możliwości.

Konferencja będzie prowadzona w językach polskim i ukraińskim.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.

Podczas konferencji eksperci zaprezentują możliwości, jakie daje Obywatelom Ukrainy polski rynek.
Zostaną omówione następujące kwestie:
– Jaki rodzaj działalności gospodarczej i społecznej jest możliwy do założenia w Polsce?
– Wymagania dla migrantów dotyczące otwierania działalności gospodarczej, prawa pracy i prawa do prowadzenia działalności gospodarczej: informacje o tym, jaka dokumentacja jest niezbędna do zarejestrowania firmy.
– Narzędzia (instrumenty) wsparcia przedsiębiorczości będące w dyspozycji migrantów: instrumenty prawne i administracyjne, instrumenty infrastrukturalne, miękkie instrumenty wsparcia oraz instrumenty finansowe.

O PROJEKCIE:
Projekt Podkarpacki Inkubator Wspierania Ukraińskich Inicjatyw – Akronim Podkarpackie_Incubator4UA realizowany jest przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. i finansowany z Programu Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.
Głównym celem projektu jest wspieranie inicjatyw społecznych i przedsiębiorczych uchodźców/migrantów z Ukrainy poprzez stworzenie dostępnej, wolnej i przyjemnej przestrzeni (Inkubator) w RARR S.A.

Grupą docelową projektu są uchodźcy i ofiary wojny w Ukrainie. Beneficjentami końcowymi projektu będą migranci i mieszkańcy regionu pogranicza.

Więcej informacji o projekcie: https://incubator4ua.rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/

Wydarzenie jest bezpłatne, jednak prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się.

LINK do rejestracji:

https://forms.office.com/e/ZtGHNTK6T4

Program Konferencji:

AGENDA_15.12

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 8676229 lub adres e-mail: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl

Plakat promujący Konferencję organizowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Podkarpackie_Incubator4UA organizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju, która odbędzie się 15 grudnia 2023r.Regionalnego S.A.

 

Жешувська Агенція Регіонального Розвитку запрошує на конференцію, організовану в рамках проекту Podkarpackie_Incubator4UA.

Запланований захід стане нагодою представити можливості українських іммігрантів на польському ринку. Конференція стане платформою для обговорення ключових питань, пов’язаних з підприємництвом, і того, як іноземці можуть скористатися цими можливостями.

Конференція проводитиметься польською та українською мовами.

Запрошуємо всіх, хто цікавиться вищевказаними темами.

Під час конференції експерти презентуватимуть можливості, які польський ринок пропонує громадянам України.

Обговорюватимуться такі питання:

– Яку економічну та соціальну діяльність можна почати в Польщі?

– Вимоги до мігрантів щодо відкриття бізнесу, трудове законодавство та право на ведення бізнесу: інформація про те, які документи необхідні для реєстрації компанії.

– Інструменти підтримки підприємництва в розпорядженні мігрантів: правові та адміністративні інструменти, інфраструктурні інструменти, м’які інструменти підтримки та фінансові інструменти.

ПРО ПРОЕКТ:

Проект «Підкарпатський інкубатор підтримки українських ініціатив» – акронім Podkarpackie_Incubator4UA – реалізується Агенцією регіонального розвитку Жешува S.A. та фінансується Програмою Польща-Білорусь-Україна 2014-2020.

Основною метою проекту є підтримка соціальних та підприємницьких ініціатив біженців/мігрантів з України шляхом створення доступного, вільного та приємного простору (Інкубатор) у RARR S.A.

Цільовою групою проекту є біженці та постраждалі від війни в Україні. Кінцевими бенефіціарами проекту будуть мігранти та мешканці прикордонного регіону.

Більше інформації про проект: https://incubator4ua.rarr.rzeszow.pl/aktualnosci/

Захід безкоштовний, але просимо попередньо зареєструватися.

ПОСИЛАННЯ на реєстрацію:

https://forms.office.com/e/ZtGHNTK6T4

Програма конференції:

Szczegółowy program

Якщо у Вас виникли запитання, звертайтеся за телефоном: (17) 8676229 або електронною адресою: jwojciechowska@rarr.rzeszow.pl

Рекламний плакат:

Plakat promujący Konferencję organizowaną przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w ramach projektu Podkarpackie_Incubator4UA organizowana przez Rzeszowską Agencję Rozwoju, która odbędzie się 15 grudnia 2023r.Regionalnego S.A.