Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego zaprasza na spotkanie dotyczące  możliwości  wsparcia grup wykluczonych społecznie przy wsparciu projektów grantowych

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego zaprasza na spotkanie dotyczące  możliwości  wsparcia grup wykluczonych społecznie przy wsparciu projektów grantowych

30 września 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wraz z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Rogulskiego zaprasza na spotkanie dotyczące  możliwości  wsparcia grup wykluczonych społecznie przy wsparciu projektów grantowych. Spotkanie odbędzie się w dniu 6 października 2021 r. w godzinach 10:00-12:30. Spotkanie przebiegać będzie w formie stacjonarnej w siedzibie RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, p. I, sala 209.

Podczas tego spotkania partnerzy projektu przedstawią kluczowe informacje dotyczący innowacji społecznych, obecnej sytuacji w sektorze przedsiębiorczości społecznej. Ponadto podczas tego spotkania zostaną zaprezentowane dwa projekty dotyczące udzielenia grantów na opracowywanie i testowanie autorskich pomysłów na innowację społeczną z obszaru włączenia społecznego oraz na wsparcie społeczeństwa obywatelskiego, przede wszystkim organizacji pozarządowych, dla których różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W ramach obydwu projektów trwają otwarte ogólnopolskie konkursy zapewniające wsparcie nawet do 100 tyś złotych.  Spotkanie prowadzone będzie w języku polskim.

Zapraszamy instytucje publiczne, podmioty ekonomii społecznej, organizacje pozarządowe, podmioty prywatne, partnerstwa podmiotów, osoby fizyczne i wszystkie osoby zainteresowane tematem spotkania oraz współpracą.

Osoby chętne do udziału w spotkaniu prosimy o zgłoszenie mailowe na adres:  dkandefer@rarr.rzeszow.pl do dnia 4 października 2021 r. Ilość miejsc ograniczona.

Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje w załączeniu w Agenda spotkania_06.10.2021 r.