Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego

31 maja 2021

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Podkarpacką Komisją Filmową działającą
w strukturach Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie
organizują warsztaty dotyczące utworzenia transgranicznego Szlaku Filmowego Dziedzictwa Kulturowego na obszarze programu właściwym dla województwa podkarpackiego planowanych w dniach 10 i 11 czerwca w formie ONLINE.

Wydarzenie jest ważnym etapem działań projektu „GreenFilmTourism” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

Warsztaty w formie konsultacji stanowią kolejny etap przygotowań opracowania koncepcji szlaku filmowego (szlak dziedzictwa kulturowego). Trasa zaprezentuje całokształt dorobku filmowego obszaru pogranicza PL-SK.

Adres mapy “Filmowe Podkarpacie obszar Interreg PL-SK”.

Obszar regionu podkarpackiego przez, który będzie przebiegał szlak obejmuje powiaty: bieszczadzki, leski, sanocki, brzozowski, krośnieński, miasto na prawach powiatu Krosno, jasielski, rzeszowski, miasto na prawach powiatu Rzeszów, przeworski, przemyski, miasto na prawach powiatu Przemyśl, jarosławski, lubaczowski.

Warsztaty są skierowane do interesariuszy zajmujących się turystyką, rekreacją, zaangażowanych
w rozwijanie i promowanie dziedzictwa filmowego, kulturowego i przyrodniczego, w tym przede wszystkim do przedstawicieli administracji publicznej/samorządowej, organizacji turystycznych, edukacyjnych i kulturalnych, sektora kreatywnego (filmowego i TV), touroperatorów, przewodników turystycznych, klastrów, mediów, instytucji ochrony środowiska oraz do tych przedstawicieli społeczności lokalnej, którzy są pasjonatami dziedzictwa filmowego i dzięki swojej wiedzy mogą pomóc w wytyczeniu przebiegu szlaku oraz zebraniu informacji o produkcjach zrealizowanych na obszarze województwa podkarpackiego.

Razem możemy skuteczniej zwiększać świadomość dziedzictwa filmowego, a tym samym wpłynąć pozytywnie na atrakcyjność turystyczną regionu na obszarze programu w województwie podkarpackim.

Link do rejestracji: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania.

W przypadku zgłoszenia dużej liczby uczestników na warsztaty organizatorzy zastrzegają sobie możliwość udziału w wydarzeniu tylko 1 przedstawiciela każdej instytucji i podmiotu.

Wypełniony i podpisany Formularz Zgłoszeniowy należy przesłać do 8 czerwca 2021 r.

Link do wydarzenia zostanie wysłany dn. 9 czerwca 2021 r.  

Link do ankiety: Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę.

Osoby zainteresowane udziałem w konsultacjach w formie ankiety, która ma na celu zebranie informacji na potrzeby wytyczenia przebiegu szlaku filmowego zapraszamy do wypełnienia i przesłania ankiety do 8 czerwca 2021 r.

ZAŁĄCZNIKI:

Metryczka Filmu – plik obejmuje zakres pytań 2 – 7 Ankiety online (dot. dziedzictwa filmowego regionu podkarpacia). Jeżeli posiadasz obszerną wiedzę dotyczącą produkcji filmowych realizowanych na  obszarze transgranicznym możesz uzupełnić metryczkę w formacie WORD a następnie prześlij do Biura Projektu.

GFT_metryczka filmu_v1

KONTAKT:

Pytania dotyczące udziału w warsztatach, ankiety i projektu ,,GreenFilmTourism” proszę kierować na adres do:

– Iwona Wilk, adres e-mail: iwilk@rarr.rzeszow.pl, tel. 17 867 62 14

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna Rzeszów

Pytania dotyczące szlaku, metryczek filmu i projektu ,,GreenFilmTourism” proszę kierować na adres do:

– Ilona Dusza Kowalska, adres e-mail: ilona.dusza.kowalska@gmail.com, tel. 17 853 52 57 w. 38

– Anity Drąg-Rutkowska, adres e-mail: a.dragrutkowska@podkaprackiefilm.pl, tel. 17 853 52 57 w. 38
Podkarpacka Komisja Filmowa | Podkarpackie Film Commission