Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Przedłużenie naboru na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Przedłużenie naboru na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

18 sierpnia 2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór na pomysły kampanii crowdfundingowych, realizowanych przez Przedsiębiorstwa Ekonomii Społecznej.

Nabór prowadzony jest w ramach Akcji Pilotażowej realizowanej jako część projektu OSS – One Stop Shop towards competitive SMEs focusing on the ecosystem for the first line service system, wdrażanego w ramach programu Interreg EUROPE 2014-2020.

Niniejszy nabór skierowany jest do Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej, lub osób fizycznych chcących założyć działalność w sektorze Ekonomii Społecznej,

Formularze zgłoszeniowe do projektu można składać w terminie od dnia 01.08.2022 r. od godz. 7:00 do dnia 26.08.2022 r. do godz. 15:00.

5 wybranych przez Komisję  pomysłów otrzyma wsparcie w przeprowadzeniu kampanii crowdfundingowej na realizację przedstawionego pomysłu. Wskazane elementy wsparcia to:

 1. 2 – godzinne szkolenie online na temat crowdfundingu z ekspertem zewnętrznym;
 2. Pomoc w wybraniu odpowiedniej platformy na realizację kampanii;
 3. Pomoc w przygotowaniu treści zamieszczonej na platformie;
 4. Pomoc w określeniu nagród dla wpłacających;
 5. Wsparcie w opracowaniu całościowego kosztorysu kampanii;
 6. Wsparcie w trakcie realizowania kampanii;
 7. Pomoc w rozliczeniu i zamknięciu kampanii.

Etapy realizowania działań:

01.08.2022 – 16.08.2022 – nabór formularzy z przedstawionymi pomysłami;

17.08.2022 – 25.08.2022 – I etap rekrutacji – ocena pomysłów przez Komisje oraz wybór pomysłów, z potencjałem na prowadzenie kampanii crowdfundingowych;

27.08.2022 – II etap rekrutacji – spotkanie pomysłodawcy z koordynatorem Zespołu Doradczego;

29.08.2022 – 12.09.2022 –  podpisanie umowy Uczestnika z Beneficjentem.

Druga połowa września 2022 ( dokładna data zostanie ustalona) – szkolenie pt „Podstawy crowdfundingu dla Ekonomii Społecznej” dla wybranych Pomysłodawców;

15.09.2022 – 30.11.2022 – przygotowanie i realizowanie wybranych kampanii crowdfundingowych.

 

Dokumenty zgłoszeniowe:

 1. Regulamin
 2. Wniosek o udzielenie wsparcia
 3. Wzór umowy

Dodatkowe obowiązkowe dokumeny dotyczące pomocy de minimis (wypełniane przed Podmioty Ekonomii Społecznej):

 1.  Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu
 2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 3. Wniosek o udzielenie pomocy de minimis

 

Więcej informacji na temat Akcji Pilotażowej udzielą: