Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Zorientowani na biznes”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Zorientowani na biznes”.

13 kwietnia 2022

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza nabór do projektu „Zorientowani na biznes”. realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Planowany termin naboru: 25 kwiecień – 13 maj 2022 r. 

Dla kogo? 

Projekt skierowany jest do 48 osób (w tym 25 kobiet). Uczestnikami projektu będą wyłącznie osoby bezrobotne niezarejestrowane w urzędzie pracy w wieku 18-29 lat (osoby fizyczne, które zamieszkują lub uczą się w województwie podkarpackim w rozumieniu Kodeksu Cywilnego).

Więcej informacji o projekcie: 

https://rarr.rzeszow.pl/projekty/zorientowani-na-biznes/