Logo RARR i EU

Relacja z Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 9-12 pażdziernika 2023.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Relacja z Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast 9-12 pażdziernika 2023.
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

W dniach 9-12 Października przedstawiciele kilku instytucji z regionu w tym z RARR S.A. wzięli udział w  Europejskim Tygodniu Regionów i Miast organizowanym corocznie w Brukseli. Wydarzenie było okazją do wymiany doświadczeń,  wysłuchania interesujących wykładów i uczestnictwa w sesjach warsztatowych dotyczących ważnych aspektów i problemów globalnych takich jak katastrofy klimatyczne, wojna w Ukrainie a także wielu istotnych warunków rozwoju regionów i miast: innowacyjności, partycypacji obywateli w decyzjach i rozwoju lokalnym, digitalizacji, zrównoważonego rozwoju i mobilności. Sesja otwarcia 21-go Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Parlamencie Europejskim i panel ekspercki dotyczyły tego jak możemy przeciwdziałać na poziomie lokalnym zmianom klimatycznym ,które spowodowały w tym roku m.in. susze, pożary, część debaty dotyczyła również konfliktom zbrojnym w Ukrainie i Izraelu i tego jak skutecznie wspierać migrantów i osoby dotknięte konfliktem w kontekście ataku zbrojnego Rosji na Ukrainę. Na licznych  sesjach dotyczących projektów i programów realizowanych przez europejskie instytucje państwowe, otoczenia biznesu, uniwersytety i fundacje przedstawiono dobre praktyki dotyczące między innymi innowacji społecznych, inkluzyjności, zatrzymywania i rozwijania talentów w regionie, zrównoważonego rozwoju czy cyfryzacji i rozwoju nowych technologii. Organizatorem wyjazdu na wydarzenie był Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Udział w wydarzeniu został współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu własnego RPO WP 2014 2020 pn. „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”, Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia.