Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Rekrutacja do II edycji projektu „Dostępna praca”

Rekrutacja do II edycji projektu „Dostępna praca”

8 września 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

RARR S.A. informuje o terminie rekrutacji do II edycji projektu „Dostępna praca” Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt współfinansowany ze środków EFS – projekty konkursowe

Termin składania formularzy rekrutacyjnych:    od 10.09.2021r. do 30.09.2021 r.

Dokumenty rekrutacyjne do II edycji projektu „Dostępna praca” dotyczące naboru dostępne będą w zakładce „Dokumenty do pobrania”  od dnia 10.09.2021 r.

htts://www.rarr.rzeszow.pl/projekty/dostepna-praca