Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Realizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć sektorów kreatywnych i podmiotów działających w obszarze kultury

Realizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć sektorów kreatywnych i podmiotów działających w obszarze kultury

4 kwietnia 2022

Serdecznie zapraszamy na wydarzenie ONLINE projektu SACHE pt. “Realizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć sektorów kreatywnych i podmiotów działających w obszarze kultury”, które rozpocznie się w dniu 6 kwietnia 2022 r.  o godzinie 13:00.

Celem spotkania jest omówienie możliwości pozyskania wsparcia finansowego i nie tylko na realizację wspólnych przedsięwzięć będących efektem współpracy sektorów kreatywnych i kultury. Przedstawione zostaną także przykładowe działania regionalne, w które mogą zaangażować się podmioty i twórcy z branży kreatywnej oraz potencjalne obszary współpracy z podmiotami kultury.W trakcie spotkania omówimy także najważniejsze rezultaty i kolejne działania planowane w ramach projektu “SACHE”.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja uczestników trwa do dnia 6 kwietnia 2022 r. 

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/Y0RWwmM20C

SACHE - spotkanie w dniu 06.04.2022 r. - program

Dodatkowe informacje:   

  • wydarzenie może być rejestrowane (nagrywane) wyłącznie w celu przygotowania raportu podsumowującego;  
  • w trakcie trwania wydarzenia będzie przygotowywana dokumentacja zdjęciowa (print screeny);  
  • w razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (17) 867 62 29 lub drogą mailową: mkilian@rarr.rzeszow.pl  /   bhulinka@rarr.rzeszow.pl.
—————————–

Międzynarodowy projekt SACHE postrzega sektory kreatywne i kultury jako siłę napędową innowacji oraz źródło inspiracji dla rozwoju gospodarczego. Celem naszego projektu i planowanego spotkania jest podnoszenie wzajemnej świadomości odnośnie funkcjonowania obu sektorów i inspirowania do współpracy, która stanowi pomost między sztuką, kulturą, technologią i biznesem.

Projekt SACHE ma za zadanie opracowanie zintegrowanych lokalnych strategii rozwoju opartych na narzędziach i podejściach, które będą sprzyjać rozwojowi kreatywnej przedsiębiorczości w obrębie dziedzictwa kulturowego i wokół niego. Projekt ma na celu rozszerzyć i wzmocnić rolę miejsc dziedzictwa kulturowego, symboli i wartości, przekształcając je w „Inteligentne akceleratory kreatywnego dziedzictwa przedsiębiorczości” (SACHE) w oparciu o opracowywany model dla Europy Środkowej. Spotkania w ramach akcji pilotażowych są jednym z głównych działań projektu “SACHE” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg CENTRAL EUROPE.