Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Projekt CANLI zbliża się ku końcowi …
canli

Projekt CANLI, którego głównym celem jest promowanie zrównoważonego rozwoju w tematyce dotyczącej wykorzystania i ochrony dziedzictwa kulturowego, wzrostu i testowania środków w celu przystosowania się do zmian klimatu oraz wzmocnienia pozycji / integracji mniejszości etnicznych i kulturowych nieuchronnie dobiega końca. W dn. 22-23.11.2022 RARR S.A. gościł w Rzeszowie partnerów projektu podczas ostatniego już spotkania podsumowującego zrealizowane działania oraz wypracowane rezultaty.

Jednym z rezultatów projektu jest stworzenie 3-ech przewodników w zakresie ww. tematów. Przewodniki te oparte na dobrych praktykach partnerów projektu będą inspiracją dla nauczycieli oraz młodych ludzi do podejmowania inicjatyw w kwestiach ochrony oraz ponownego wykorzystania dziedzictwa poindustrialnego, przystosowania się do zmian klimatu oraz integracji mniejszości etnicznych i kulturowych.

Efekty współpracy transgranicznej dostępne będą wkrótce …

CANLI foto relacja: https://www.facebook.com/canli2018/