Logo RARR i EU

„Potential – Motivation – Co-creation Distance LAB” - międzynarodowe spotkanie organizowane przez RARR S.A. we współpracy z partnerstwem projektu DISTANCE LAB

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > „Potential – Motivation – Co-creation Distance LAB” – międzynarodowe spotkanie organizowane przez RARR S.A. we współpracy z partnerstwem projektu DISTANCE LAB
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

W dniu 29.11.2023r. w siedzibie Urban Lab odbyło się międzynarodowe spotkanie organizowane przez RARR S.A. we współpracy z partnerstwem projektu DISTANCE LAB pn. „Potential – Motivation – Co-creation Distance LAB” . Dotyczyło ono współczesnych wyzwań w prowadzeniu pracy i biznesu na odległość.  Spotkanie podzielone było na dwie części,  w pierwszej z nich prelekcje i prezentacje poprowadzili w sposób zdalny eksperci ze Szwecji, Norwegii i Litwy:

  • Mia Liljeberg szwedzka  mówczyni motywacyjna,  facylitatorka i trenerka, ekspertka w zakresie zrównoważonej, wysokiej wydajności w środowisku cyfrowym,  jest autorką książki „AI for Leaders” i znalazła się na liście 50 najlepszych liderów w dziedzinie Agile i Kultury według portalu Thinkers 660,
  • Gabija Jakutytė jest kierownikiem projektu w firmie Indeform zlokalizowanej w Science Park w Kownie na Litwie, . Indeform opracowuje oprogramowanie związanych z pracą zespołową w środowisku hybrydowym,
  • Lasse Kristiansen pracuje dla Protomore i jest kierownikiem projektu w Cowork Romsdal w Norwegii. Celem jest tworzenie i koncepcja dzielenia się i współtworzenia indywidualnymi lokalizacjami coworkingowymi. https://www.coworkromsdal.no .

Uczestnicy zgromadzeni w siedzibie Urban Lab mieli okazję posłuchać o nowych ciekawych rozwiązaniach w sprzyjaniu efektywności pracy zdalnej, tego jak tworzyć przyjazne i sprzyjające wspólnej pracy środowisko biznesowe.

Drugą część spotkania poprowadzili stacjonarnie przedstawiciele RARR S.A. prezentując założenia projektu,  akcje pilotażowe i usługi przewidziane dla firm w ramach projektu Distance LAB. Głównym organizatorem spotkania był lider projektu, Uniwersytet Nauk Stosowanych Centria z Finlandii oraz RARR S.A.

Spotkanie organizowowane było w  ramach projektu Distance LAB – Remote Service Hub for SME’s and public sector.  Projekt jest współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach programu Interreg Baltic Sea Programme 2021- 2027.

 

Więcej informacji o projekcie dostępnych jest na stronie:

https://interreg-baltic.eu/project/distancelab/ oraz

Distance LAB