Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji

Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji

1 lipca 2021
Polska animacja – współpraca na rzecz kształcenia i rozwoju zawodowego specjalistów z branży animacji – wydarzenie które odbyło sie w ramch realizowanego Projektu ALICE.

W dniu 29.06.2021 r. w przestrzeni online spotkali się specjaliści z branży animacji, przedstawiciele instytucji wspierających rozwój tego sektora oraz uczelni aby porozmawiać o celach, potrzebach, wyzwaniach i korzyściach związanych ze współpracą biznesu i uczelni. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A we współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów Polskiej Animacji oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie w ramach projektu „ALICE” realizowanego z programu Interreg Europe.

Spotkanie otworzyły Pani Beata Hulinka i Pani Małgorzata Kilian, które w imieniu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A, jako partnera projektu „ALICE” przybliżyły ideę, działania i dotychczasowe rezultaty tego przedsięwzięcia.

Głównym celem spotkania było m.in. zwrócenie uwagi na potrzebę lepszego dopasowania oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb firm, które w przyszłości zostaną pracodawcami dla studentów tych placówek. Uczestnicy spotkania podkreślili, że zarówno edukacja formalna jak i nieformalna odgrywają bardzo ważną rolę w kształtowaniu kompetencji przyszłych specjalistów branży animacji, jednak jak podkreślił Pan Łukasz Bis, Prodziekan Kolegium Mediów i Komunikacji Społecznej ds. kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, „edukacja formalna jest tą ważną bazą, ramą niezbędną do dalszego rozwoju zawodowego, dlatego tak ważne jest zapewnienie oferty kształcenia dopasowanej zarówno do potrzeb kandydatów na studia, jak i branży animacji zatrudniającej ich w przyszłości, tak aby umożliwić absolwentom znalezienie pracy i rozwój zawodowy w specjalizacji, którą wybrali”. Pan Łukasz Bis przybliżył uczestnikom jak wygląda proces tworzenia oferty edukacyjnej uczelni oraz opowiedział o współpracy nawiązanej z biznesem m.in. firmą Juice.PL zajmującą się postprodukcją, która pozwoliła lepiej dopasować do potrzeb branży animacji nowotworzoną anglojęzyczną specjalizację „Multimedia, a także polskojęzyczną specjalność „Efekty specjalne i wizualizacja” na kierunku Grafika komputerowa i produkcja multimedialna Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie.

Rozwój branży animacji wspierają w równie dużym stopniu działania podejmowane przez stowarzyszenia i organizacje branżowe. Pan Marcin Kotyła reprezentujący Stowarzyszenie Producentów Polskiej Animacji (SPPA) na przykładzie warsztatu „Sztuka tworzenia lalki” zorganizowanego w 2019 roku przez SPPA we współpracy m.in. z Łódź Film Commission oraz łódzką organizacją Momakin, Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi i Szkołą Filmową w Łodzi przedstawił jak ważne było wejście przez producentów / branżę animacji w obszar działań związanych z edukacją. Działanie to wynikało z braku specjalistów, w tym przypadku w zakresie tworzenia lalek wykorzystywanych w animacji lalkowej i pokazało również, jak ważne jest wsparcie instytucjonalne i finansowe takich instytucji jak PISF przy organizacji takich działań. Ważny mostem między edukacją i praktyką w dziedzinie animacji stanowią  także organizowane w ramach Krakowskiego Festiwalu Filmowego tzw. Talent Market, które umożliwiają młodym twórcom animacji oraz studentom i absolwentom szkół artystycznych prezentację swojego portfolio i projektów nad którymi pracują studiom animacji, co może zaowocować dalszą współpracą zawodową i jest doskonałą okazją do lepszego poznania rynku animacji w Polsce. Działania edukacyjne oparte na potrzebach branży coraz częściej podejmują studia animacji, czego dobrym przykładem jest szkolenie oferowane przez studio GS Animation, które jest certyfikowanym ośrodkiem szkoleniowym oprogramowania Toon Boom wykorzystywanego w animacji 2D. Warto również wspomnieć o programie profesjonalizacyjnym dla branży animacji – ASK zrealizowanym w 2020 roku przez Momakin, który obejmował działania doradcze i szkoleniowe z zakresu projektowania i budowy lalek, animacji lalkowej i warsztat z tworzenia animatiku, a także o obecnym ważnym działaniu tej organizacji opartym na dotychczasowych doświadczeniach tj. „Strategii edukacji do animacji”. Pani Paulina Zacharek z Momakin przybliżyła tę nową inicjatywę, która we współpracy ze środowiskiem branżowym oraz uczelniami umożliwi przygotowanie  przewodnika / wytycznych do efektywnego edukowania do animacji w odniesieniu do szkolnictwa zawodowego i branżowego, uzupełniającego w stosunku do działań podejmowanych przez uczelnie. Działanie to będzie oparte na badaniu ścieżek karier zawodowych profesjonalistów branży, aby określić jakie działania mogą wesprzeć rozwój animacja w Polsce. Wspomniane działnia to tylko wybrane przykłady spośród wielu ciekawych inicjatyw podejmowanych przez środowisko branżowe i jego otoczenie, będących odpowiedzą na potrzeby dotyczące wsparcia edukacji i rozwoju zawodowego pracowników.

Pan Mateusz Kowalczyk producent kreatywny i współzałożyciel studia Pigeon zaznaczył, że warto  zwrócić uwagę na to, że potrzeby branży animacji, wynikają zarówno z obecnych trendów na rynku animacji, jak i ze specyfiki działania samej branży, która funkcjonuje w dwóch modelach producenckim (czyli wytwarzania nowych, oryginalnych pomysłów – gdy twórcy mają wpływ na projekt, wymyślają go pracując od początku nad treścią, scenariuszem i reżyserią) i produkcyjnym (podwykonawstwo produkcyjne, gdy firmy realizują część lub całość zleconych działań). W obu tych modelach branża potrzebuje innego typu kompetencji i pracowników. Jest bardzo dużo osób, które chcą pracować w branży ale nie do końca pasują do potrzeb pracodawców. Wynika to z bardzo łatwego dostępu do możliwości samo edukacji, narzędzi i oprogramowania, informacji i możliwości współpracy przy dobrze płatnych projektach komercyjnych, co tworzy u młodych osób przeświadczenie, że są już reprezentantami branży animacji, pomimo iż często nie skończyli odpowiednich studiów lub nie uzyskali kompetencji, które pozwoliłyby pracodawcom powierzyć im ważne projekty. I tu pojawia się pytanie jak takiego kandydata na studia, czy studenta pokierować aby uzyskał wiedzę i umiejętności i mógł stać się specjalistą. Branża wychodzi do rynku oferując szereg działań edukacyjnych, w tym angażując się we wspomniane wcześniej szkolenia, warsztaty, zapewniając młodym absolwentom staże, okresy próbne, nawiązując szerszą współprace z uczelniami.

W trakcie dyskusji uczestnicy panelu dyskusyjnego Pani Anna Mroczek i Pan Wojciech Leszczyński z WJTeam, Pan Mateusz Kowalczyk ze studia Pigeon, a także Pan Sean Bobbitt Breakthru Films opowiedzieli o działaniach podejmowanych przez ich studia. także w obszarze edukacji i współpracy z uczelniami, nawiązując do często specyficznych potrzeb pod kątem wiedzy i umiejętności pracowników jakich poszukują do realizowanych przez siebie produkcji animowanych. Wykorzystywane różnorodne techniki pracy przy poszczególnych produkcjach animowanych definiują rozmaitość kompetencji profesjonalistów niezbędnych przy ich realizacji, dlatego z perspektywy branży animacji współpraca z sektorem edukacji przyniesie obu stronom realne korzyści i ma duży potencjał. Konieczne jest jednak, według Pana Mateusza Kowalczyka ze studia Pigeon, aby te działania były jak najszybciej podejmowane, z uwagi na tempo rozwoju rynku.

Działania Projektu „ALICE” w pełni wpisują się w wyzwania, potrzeby i oczekiwania branży animacji, które zostały poruszone podczas spotkania, dając jednocześnie dużą przestrzeń na zacieśnianie współpracy w obszarze edukacji pod kątem wypracowywania rozwiązań służących rozwojowi zawodowego obecnych i przyszłych profesjonalistów branży.

 

Zapis wydarzenia: