Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Podpisano pierwszą umowę w ramach projektu “Dostępna Szkoła”

Podpisano pierwszą umowę w ramach projektu “Dostępna Szkoła”

1 kwietnia 2021

W dniu dzisiejszym Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. podpisała pierwszą umowę powierzenia grantu z ponad 30 zaplanowanych, w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.

Kolejnym etapem po podpisaniu umów, jest rozpoczęcie realizacji zadań podnoszących poziom dostępności w szkołach. Zakres prac został wcześniej opisany w Indywidualnym Planie Poprawy Dostępności, który zakłada przeprowadzenie działań modernizacyjnych, zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia, a także wsparcie finansowe na działania podnoszące świadomość oraz kompetencje nauczycieli i specjalistów szkolnych.

W ramach projektu, bezpośrednim wsparciem zostanie objętych co najmniej 90 szkół podstawowych.

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa IV: Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, działanie 4.1 Innowacje społeczne.