Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Podpisanie 3 kolejnych umów w ramach projektu Dostępna Szkoła

Podpisanie 3 kolejnych umów w ramach projektu Dostępna Szkoła

5 stycznia 2022
Od 01.11.2019 r. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską realizuje projekt „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, który polega na opracowaniu Modelu Dostępnej Szkoły, a następnie jego przetestowaniu wśród organów prowadzących szkoły podstawowe w całej Polsce.
Projekt „Dostępna szkoła” jest odpowiedzią na potrzeby rosnącej liczby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dzięki jego realizacji zostanie bezpośrednio wspartych min. 110 szkół podstawowych.
W dniu dzisiejszym zostały podpisane 3 kolejne umowy z organami prowadzącymi tj. Miastem Rzeszów, Miastem i Gminą Lesko oraz Powiatem Lubaczowskim.
W spotkaniu uczestniczyła również Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej – Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która powiedziała, że ma nadzieję, że wszystkie działania w rządowym programie Dostępność Plus przyczynią się do zmiany sposobu myślenia o dostępności jako inwestycji w naszą wspólną przyszłość.
Umowy zostały podpisane w siedzibie RARR S.A.