Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Nowy projekt „MŁODZI NA SWOIM” – Oś Priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowy projekt „MŁODZI NA SWOIM” – Oś Priorytetowa I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

19 kwietnia 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. pragnie poinformować, że planuje realizację projektu „MŁODZI NA SWOIM” w ramach Osi Priorytetowej I POWER, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane
z Europejskiego Funduszu Społecznego.

GRUPA DOCELOWA

Projekt skierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych
w urzędzie pracy, w wieku 18-29 lat
, w tym osób niepełnosprawnych zamieszkujących lub uczących się na terenie woj. podkarpackiego, które utraciły zatrudnienie po 01.03.2020 r. i nie prowadziły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu.

Do udziału w projekcie przyjętych zostanie 48 osób (25 Kobiet i 23 Mężczyzn), w tym 40 osób biernych zawodowo i 8 osób bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy. 50% wszystkich Uczestników, tj. 24 osoby stanowić będą osoby zamieszkujące miasta średnie lub tracące funkcje społeczno–gospodarcze (Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg).

W ramach projektu Uczestnicy otrzymają:

– szkolenie umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej– 40h;
– zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe;
– bezzwrotne wsparcie finansowe (dotacja) na utworzenie przedsiębiorstwa – 23 050,00 zł;
– finansowe wsparcie pomostowe przez okres 6 – ciu miesięcy w wysokości 2 600,00 zł netto/miesiąc;

Nabór do projektu prowadzony będzie w dwóch turach:
– I nabór: 24 Uczestników – planowany termin 05/06.2021r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób

– II nabór: 24 Uczestników – planowany termin 02/03.2022r.
Bezzwrotne wsparcie otrzyma 20 osób.

Główne rezultaty:

  • wsparcie szkoleniowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej– 48 Uczestników Projektu
  • wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej
    poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji)- 40 Uczestników Projektu
  • wsparcie pomostowe- 40 Uczestników Projektu

 

Szczegółowych informacji nt. projektu udziela Zespół Projektowy:
info@rarr.rzeszow.pl
tel. 17 86 76 200 w. w. 214, 215, 216

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy.
Dokumenty aplikacyjne zostaną opublikowane na podstronie projektu.