Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1.1.1 Szybka scieżka – Koronawirusy

NCBiR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Konkurs 1.1.1 Szybka scieżka – Koronawirusy

25 sierpnia 2020

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektów, które obejmują prace B+R z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Efektem prac B+R ma być opracowanie i przetestowanie innowacyjnego rozwiązania (produktu, technologii, usługi) możliwego do wdrożenia w obszarze diagnostyki, terapii i prewencji lub wsparcia funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego z korzyścią dla polskiego społeczeństwa.

Więcej informacji:

https://bit.ly/34uCjbV