Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Nabór do konkursu na innowacyjne pomysły dla opieki domowej osób starszych, skierowany do MŚP z terenu całej Polski organizowany w ramach projektu „HoCare2.0”.
horeca

Nabór do konkursu na innowacyjne pomysły dla opieki domowej osób starszych, skierowany do MŚP z terenu całej Polski organizowany w ramach projektu „HoCare2.0”.

Źródło: pexels.com

MŚP mają wyjątkową szansę na uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju produktu.

Populacja europejska starzeje się, a presja jaka jest wywierana na osobach, które opiekują się osobami starszymi, rośnie. Niesie to za sobą potrzebę korzystania z innowacyjnych produktów cyfrowych powszechnie używanych przez seniorów i ich opiekunów. Projekt HoCare2.0 oferuje MŚP przyłączenie się do testów pilotażowych, a tym samym uzyskanie wskazówek dotyczących procesu współtworzenia podczas rozwoju nowych produktów.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłasza konkurs dla MŚP, w ramach którego trwa nabór na pomysły w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla opieki domowej (zdrowotnej i społecznej) skierowanej dla osób starszych.  

Czy wiedziałeś o tym, że do 2060 r. co trzeci Europejczyk będzie miał powyżej 65 lat? To sprawia, że srebrna gospodarka (ukierunkowana na osoby starsze) staje się jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin gospodarki. Wiele rozwiązań dla osób starszych opiera się na technologiach informacyjno-komunikacyjnych, co stanowi nie lada wyzwanie dla ich odbiorców. W związku z tym rośnie potrzeba zaangażowania właśnie tych osób do współtworzenia produktów dla nich skierowanych. To z kolei stwarza szansę dla MŚP w takich dziedzinach jak technologie czy opieka zdrowotna.

Technologie informacyjno-komunikacyjne to bardzo przydatne narzędzie by usprawnić opiekę domową – zarówno dla opiekuna, jak i dla seniora. Nadrzędnym celem w naszym projekcie HoCare2.0 było stworzenie ekosystemu, w którym możemy ściśle współpracować z przedstawicielami tzw. poczwórnej helisy. Poczwórna helisa odnosi się do zaangażowania MŚP, organizacji badawczych, środowisk akademickich, świadczeniobiorców usług zdrowotnych lub socjalnych, oraz przedstawicieli osób starszych oraz członków ich rodzin.  

Udział w konkursie umożliwia współpracę z poczwórną helisą

Współpraca z przedstawicielami poczwórnej helisy to same korzyści. Po pierwsze, MŚP uzyskują bezpośredni i ułatwiony dostęp to swojej grupy docelowej, a także ekspertów w pożądanych dziedzinach. Po drugie, współpraca z poczwórną helisą to cenne informacje, profesjonalne wskazówki jak i know-how partnerów projektu.

Przedstawiciele poczwórnej helisy zdefiniowali 6 kategorii potrzeb, które odgrywają kluczową rolę w dziedzinie rozwiązań dla opieki domowej. Są to:

  • Potrzeby związane z leczeniem
  • Potrzeby życia codziennego
  • Potrzeby samowystarczalności
  • Potrzeby społeczne
  • Potrzeby emocjonalne
  • Potrzeby informacyjne

Konkurs dla MŚP

Konkurs skierowany jest do MŚP, które zamierzają opracować i wdrożyć nowy lub ulepszyć już istniejący produkt związany z opieką domową. Proponowany  produkt powinien odzwierciedlać jedną ze zdefiniowanych potrzeb (szczegóły w Regulaminie rekrutacji).

Zgłoszenia do konkursu można składać do 30 września br. Po zakończeniu rekrutacji zespół projektu wraz z powołanym jury wyłoni 2 pomysły do udziału w projekcie. Pomysły te zostaną przeskalowane do poziomu produktu o minimalnej gotowości rynkowej (ang. Minimum Marketable Product) pod kierunkiem przedstawicieli poczwórnej helisy w procesie współtworzenia.

O projekcie HoCare2.0

Projekt HoCare2.0 jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Interreg CENTRAL EUROPE. Projekt jest realizowany przez 11 partnerów w 6 różnych krajów Europy Środkowej:  w Czechach, Niemczech, Włoszech, na Słowenii, Węgrzech oraz w Polsce. Dzięki współfinansowaniu program Interreg CENTRAL EUROPE wspiera różne instytucje, począwszy od administracji publicznej i usługodawców, po organizacje otoczenia biznesu celem podniesienia poziomu innowacji w Europie Środkowej.

Misją projektu jest zapewnienie opieki domowej dopasowanej do potrzeb odbiorcy w procesie współtworzenia. Oznacza to zaangażowanie MŚP, instytucje publiczne, instytucje badawcze oraz obywateli w rozwój nowych innowacyjnych usług i produktów w zakresie domowej opieki (zdrowotnej i społecznej).

Więcej informacji o projekcie HoCare2.0 https://www.interreg-central.eu/HoCare2.0

Dane kontaktowe

Agnieszka Kojder-Walaszek tel. 017 86 76 244, akojder@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Kielanowska tel. 017 86 76 290, kielanowska@rarr.rzeszow.pl

Pliki do pobrania

Regulamin rekrutacji

Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy

Załacznik nr 2 Karta oceny formalnej

Załącznik nr 3 Karta oceny merytorycznej zgłoszenia pomysłu

Załącznik nr 4 Porozumienie o współpracy