Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > “Młodzi na swoim” – TERMIN NABORU BIZNES PLANÓW

“Młodzi na swoim” – TERMIN NABORU BIZNES PLANÓW

16 listopada 2021

TERMIN NABORU BIZNES PLANÓW

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna nabór Biznesplanów dla Uczestników projektu „Młodzi na swoim”, realizowanego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, oś priorytetowa I – Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nabór Biznes planów będzie prowadzony w dniu 26.11.2021 r.