Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Kreatywne rozwiązania – kształtowanie przestrzeni Instytucji Kultury
image

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w spotkaniu o charakterze warsztatowym, organizowanym we współpracy z Podkarpackim Centrum Innowacji Sp. z o.o. 

Spotkanie przygotowywane jest w ramach działań Projektu “SACHE” (D.T4.3.3). Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży kreatywnej oraz instytucji kultury, naukowców z innowacyjnymi pomysłami, studentów i wykładowców architektury.

Kreatywne rozwiązania – kształtowanie przestrzeni Instytucji Kultury

Data spotkania: 10 czerwca 2022 r., godz. 12:00

Miejsce: Podkarpackie Centrum Innowacji, ul. Lenartowicza 4, Rzeszów

Rejestracja: https://forms.office.com/r/8n8byU86CV

Celem spotkania jest omówienie możliwości podjęcia wspólnych inicjatyw z instytucjami kultury województwa podkarpackiego w obszarze projektowania rozwiązań i zagospodarowania przestrzeni użytkowej tych placówek jako miejsc kreatywnego rozwoju, interakcji z odbiorcami i współpracy międzysektorowej.

Spotkanie przewidziane jest w formie warsztatów typu world café. W trakcie wydarzenia podsumujemy także najważniejsze działania “SACHE” oraz dobre przykłady współpracy podmiotów sektora kultury i kreatywnego będące efektem akcji pilotażowej projektu.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny!

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z koordynatorem projektu SACHE Panią Małgorzatą Kilian – mkilian@rarr.rzeszow.pl

Program spotkania/warsztatów