Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Kreatywna Kultura – współpraca pomiędzy sektorami kultury i kreatywnym

Kreatywna Kultura – współpraca pomiędzy sektorami kultury i kreatywnym

2 marca 2021
Domyślny obrazek wyróżniający dla Aktualności

W dniu 26 lutego 2021 r. odbyło się spotkanie online dotyczące Lokalnego współtworzenia współpracy pomiędzy sektorami kultury i kreatywnym tzw. “Local Co-Creation Course”, które było ważnym etapem wspierającym przygotowanie do akcji pilotażowej projektu “SACHE” realizowanego w ramach Programu Interreg Central Europe.

W spotkaniu uczestniczyli eksperci reprezentujący instytucje kultury z województwa podkarpackiego, przedstawiciele firm działających w sektorze kreatywnym oraz stowarzyszenia, fundacje i organizacje działające na rzecz zachowania, promocji i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu. Wydarzenie miało na celu wymianę wiedzy i informacji w zakresie zasad i metod kluczowych na etapie inicjowania i wzmacniania współpracy obu tych sektorów.

W trakcie spotkania przedstawiono zarys opracowywanych w ramach projektu “SACHE” usług skierowanych do operatorów i instytucji kultury, MŚP i praktyków działających w branży kreatywnej, podmiotów promujących zaawansowane technologicznie i cyfrowe produkty dla kultury oraz dla instytucji publicznych odpowiedzialnych za dziedzictwo kulturowe. Główna część spotkania opierała się na dyskusji wokół 5 obszarów tematycznych, z której wnioski pomogą w przygotowaniu ostatecznej wersji narzędzi wspierających akcelerację współpracy zawiązywanej pomiędzy instytucjami kultury, a przedsiębiorstwami i profesjonalistami z branży kreatywnej. Spotkanie było także okazją do bliższego poznania potrzeb, oczekiwań i punktu widzenia przedstawicieli obu sektorów, co mamy nadzieję będzie pomocne przy realizacji przyszłych wspólnych działań przyczyniających się do rozwoju instytucji kultury dzięki wdrażaniu dedykowanych dla nich usług i produktów kreatywnych, opartych na cyfrowych i wysoko wyspecjalizowanych technologiach

.