Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Konkurs “Grunt na Medal” 2023

Konkurs “Grunt na Medal” 2023

28 lutego 2023

 

 

 

Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A., przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego i Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., rozpoczyna X edycję ogólnopolskiego konkursu „Grunt na medal” 2023. Konkurs objęty jest honorowym patronatem  Ministerstwa Rozwoju i Technologii. Głównym celem przedsięwzięcia jest wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w województwie podkarpackim spośród działek spełniających standardy inwestycyjne PAIH.

 

Dzięki udziałowi w konkursie Samorządy mają wyjątkową możliwość wzmocnienia promocji swoich terenów inwestycyjnych, które będą preferencyjnie wskazywane przez PAIH S.A. i Urzędy Marszałkowskie inwestorom oraz aktywnie prezentowane i promowane przez PAIH S.A. i zarządy województw na forum krajowym i międzynarodowym. 

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie starostowie powiatów, prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie wszystkich gmin w Polsce.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w konkursie przez zgłaszanie działek inwestycyjnych, które spełniają parametry określone w regulaminie konkursu. Prosimy zwrócić uwagę na nowy wymóg wprowadzony w regulaminie “Gruntu na Medal” w bieżącej edycji – jest to obowiązek zarejestrowania terenu w Generatorze Ofert Inwestycyjnych PAIH (https://baza.paih.gov.pl/) przed dniem rozpoczęcia konkursu. Taki zapis pozwoli podnieść jakość zgłaszanych ofert i ułatwi wyłonienie najlepszych terenów inwestycyjnych z każdego województwa.

 

Zgłoszenia przyjmuje Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego oraz Centrum Obsługi Inwestora RARR S.A. do dnia 26 marca 2023 r. Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają:

 

Michał Rzucidło, tel.: 17 77 36 853, e-mail: mrzucidlo@rarr.rzeszow.pl

Katarzyna Cieślicka, tel.: 17 743 32 45, e-mail: k.cieslicka@podkarpackie.pl

 

Materiały szczegółowe dotyczące konkursu, w tym regulamin i załączniki dostępne są poniżej.