Logo RARR i EU
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Konferencja podsumowująca projekt GreenFilmTourism
WWW_WSPARCIE (6)

Za nami udział w uroczystej konferencji mającej na celu podsumowanie zrealizowanych działań oraz wypracowanych rezultatów projektu GreenFilmTourism. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie z pozostałymi partnerami Green Film Tourism Polska, współtowarzyszyła w tym jakże istotnym wydarzeniu!

8 lutego 2023 r. w hotelu LINEAS Prešov odbyła się konferencja końcowa transgranicznego projektu GreenFilmTourism pt. “Wsparcie turystyki filmowej”. Na temat zrównoważonego rozwoju przemysłu filmowego wypowiadali się następujący prelegenci:

 

  • Zuzana Bieliková – Kierownik Słowackiej Komisji Filmowej,
  • Peter Vlkovič – Filmowiec, organizator imprezy Noc Filmowa na zamku Šariš,
  • Martin Cubjak – Dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej im. Andy Warhola w Medzilaborcach,
  • inż. dr Martin Rovňák – Prodziekan ds. praktyki, jakości, rozwoju i stażu absolwenckiego,
  • art. Ján Melikant – Project Manager Regionalnego Biura Filmowego Koszyce.

 

Organizator konferencji podczas uroczystości, podkreślił, że stworzyliśmy zintegrowany system informacji, edukacji, upowszechniania i promocji Filmowego Dziedzictwa Kulturowego w obszarze transgranicznym, wspierający rozwój turystyki filmowej, wpływający na rozwój innych dziedzin gospodarki oraz poszerzający wspólną ofertę kulturalną i przyrodniczą obszaru przygranicznego, co umożliwi zrównoważone wykorzystanie jego zasobów.

W trakcie konferencji został nakręcony reportaż podsumowywujący projekt GreenFilmTourism.
Materiał dostępny pod adresem: Inforama GREEN FILM TOURISM

 

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją!

 

Green Film Tourism Polska
Green Film Tourism Slovensko
Interreg Poland – Slovakia
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej
RPIC Prešov
Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie
Inovačné partnerské centrum
Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ

 

Zdjęcie w galerii nr 1