Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. > Aktualności > Komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej

Komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej

9 czerwca 2020

Uprzejmie informujemy, że 8 czerwca br. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała na stronie „Aktualności BUR związane z pandemią” komunikat dotyczący możliwości organizacji usług w formie stacjonarnej. Komunikat ten powstał we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, które wraz z Głównym Inspektorem Sanitarnym wydało „Wytyczne dla organizatorów spotkań biznesowych, szkoleń, konferencji i kongresów w trakcie epidemii SARS-CoV-2”. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu i ww. Wytycznych.

https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/453-informacja-dotyczaca-organizacji-uslug-rozwojowych-w-formie-stacjonarnej-w-sytuacji-stanu-epidemii